Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Péče o dětskou pokožku

MUDr.Michaela Syrovátková

Článek pojednává o specifikách péče o dětskou pokožku v závislosti na věku dítěte. Shrnuje možnosti, jak včasně zabránit jejímu poškození. Cílem péče o kůži je ochránit ji před působením negativních vlivů zevního prostředí, udržet její optimální hydrataci, zabránit nadměrnému přehřívání či vysušování.

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

24. kongres EADV v Kodani (7.–11. 10. 2015)

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Vybrané články

Perifolliculitis abscedens et suffodiens u pacienta úspěšně léčeného izotretinoinem

MUDr.Helena Korandová, CSc.

Perifolliculitis abscedens et suffodiens je vzácné chronické onemocnění neznámé etologie postihující kštici a šíji. Je řazeno k acne tetradě a vyskytuje se zejména u mužů nad 20 let. Ke stanovení diagnózy je vždy nutné histopatologické vyšetření. Lékem první volby je perorální izotretinoin. Další možnosti terapie jsou chirurgické zákroky, systémová antibiotika, dapson a biologické preparáty (anti-TNFα). V tomto kazuistickém sdělení je popsán případ pacienta úspěšně léčeného izotretinoinem.

Endokanabinoidný systém kože – nové poznatky a perspektívy terapeutického využitia

doc.MUDr.Dušan Buchvald, CSc.

V ostatných rokoch objavené endokanabinoidné mediátory, ich receptory a metabolické dráhy tvoria komplexný endokanabinoidný systém (EKS), ktorý sa podieľa na najrôznejších biologických procesoch prebiehajúcich v organizme ako v zdraví, tak aj v chorobe. Výsledky experimentálnych štúdií dokázali prítomnosť funkčného EKS v koži a jeho regulačnú úlohu v procesoch proliferácie a diferenciácie keratinocytov, produkcie kožného mazu, rastu vlasov, syntézy a sekrécie niektorých cytokínov a chemokínov, ako aj senzorických funkcií kože. Nahromadené poznatky poukazujú na možnú úlohu poruchy tejto regulačnej funkcie v patogenéze niektorých kožných chorôb, ako napríklad akné, seborey, xerózy, psoriázy alebo areátnej alopécie a naznačujú terapeutický potenciál ovplyvnenia endokanabinoidného systému.

Lokální léčba akné

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence u adolescentů se pohybuje mezi 50–95 %. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje a trupu. K ústupu akné dochází většinou do 25 let věku, ale u malého procenta případů přetrvává až do dospělosti. Dobře zvolená a pravidelná místní léčba vede ve většině případů k potlačení projevů onemocnění.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.