Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Wellsův syndrom

MUDr.Eva Rohanová

Wellsův syndrom, známý také jako eozinofilní celulitida, je vzácné kožní onemocnění tvořené souborem nespecifických klinických příznaků zahrnujících zejména celulitidu, urtikárii a hmyzí štípnutí (2). Článek popisuje případ 59letého muže, u něhož byl Wellsův syndrom histologicky verifikován.

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

24. kongres EADV v Kodani (7.–11. 10. 2015)

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Vybrané články

Role ceramidů v bariérové funkci kůže, jejich význam ve vývoji kožních onemocnění a jejich terapii

prof.emer.MUDr.Jiří Záhejský, DrSc.

Epidermální bariéra plní významnou biologickou ochrannou funkci omezující a regulující průnik zevně působících látek a vlivů faktorů životního prostředí (např. UV záření), regulujících hydrataci kožního povrchu. Její funkční podstata spočívá v nepřetržitém obnovování bariérových struktur od základní bazální vrstvy (tzv. biologická reparační odpověď). To vyžaduje urychlení mitotické aktivity buněk na bazální membráně s urychlenou reprodukcí nové populace keratinocytů a zvýšenou aktivitu enzymů nezbytných k syntéze ceramidů. Lamelární systémy ceramidové povahy spolu s metabolity proteinu filagrinu vytváří pevnou a nepropustnou rohovou vrstvu (bariéru). Poruchy v reprodukci nově se vyvíjejících epidermálních struktur vedou k vývoji chorobných projevů na kůži – např. k projevům atopické dermatitidy, psoriázy, vrozené suchosti kůže aj. Diskutovaná problematika efektivity lokální aplikace přípravků s obsahem ceramidů v ovlivnění výše uvedených nežádoucích příznaků.

Epidermální bariéra a její význam u zdravé a atopické kůže

MUDr.Stanislava Polášková

Článek pojednává o významu epidermální bariéry (EB) pro funkci kůže a pro vznik atopické dermatitidy (AD). Upozorňuje na nezralost epidermální bariéry u dětí. Zmiňuje faktory, které se podílejí na hydrataci epidermis a v imunologické ochraně proti zevním vlivům. Zdůrazňuje roli epidermální bariéry při vzniku atopické dermatitidy, při které se klíčovým bodem poruchy EB jeví porucha filagrinu. Defekt filagrinu mimo jiné v kombinaci se sníženými defenziny vede ke změně mikrobiomu a sklonu k bakteriálním infekcím. Vysvětluje působení St. aureus v patogenezi AD. Pro účinnou léčbu AD je nezbytná obnova funkce EB vhodnými emolienciemi a lokálními protizánětlivými přípravky.

Axillary web syndrom

MUDr.Martina Lazecká, MUDr.Eva Jašková

Dermatovenerologické oddělení, Slezská nemocnice Opava Axillary web syndrom (AWS) je relativně časté onemocnění lymfatické cévy, kterému většinou předchází chirurgický zákrok v axile. Článek poskytuje popis klinického obrazu, možnosti diagnostiky a terapie. Uvádíme případ pacientky s AWS nejasné příčiny.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.