Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Fotodermatózy

MUDr.Marie Policarová

Fotodermatózy jsou kožní choroby způsobené zvýšenou citlivostí kůže vůči slunečnímu záření. Dělíme je do 4 hlavních kategorií: 1) imunologicky zprostředkované fotodermatózy, mezi které řadíme polymorfní světelnou erupci, aktinické prurigo, hydroa vacciniforme, solární kopřivku a chronickou aktinickou dermatitidu, 2) léky indukovaná a chemicky indukovaná fotosenzitivita, kam patří fototoxické a fotoalergické reakce, porfyrie, 3) dermatózy, které se zhoršují světlem, 4) fotodermatózy v souvislosti s poruchou reparace DNA. Přes velmi široké spektrum nemocí je jejich terapie podobná, základ spočívá v důsledné fotoprotekci prostředky obsahující ochranné faktory proti UVB i UVA záření, vhodným oděvem.

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Jak pečovat o podrážděnou a citlivou pokožku v zimě?

MUDr.Stanislava Hasalová

Kůže jako největší orgán lidského těla tvoří přirozenou bariéru od nepříznivých vlivů okolí. Tato ochranná funkce je zvláště významná v zimním období, kdy je organizmus vystaven vlivu nízkých teplot, větru a slunečního záření. Citlivá a podrážděná pokožka tedy vyžaduje v zimním období speciální péči.

Vybrané články

Kryoterapie – možnosti ošetření

MUDr.Karolína Kykalová

Kryoterapie je jednou z nejužívanějších metod v ambulancích dermatologů. Někdy je nazývána – kryochirurgie nebo kryalizace. Je užívána pro léčbu mnoha benigních i maligních kožních lézí. Efekt léčby závisí hlavně na použité technologii, době a intenzitě ošetření a správné indikaci.

Péče o podrážděnou a citlivou pokožku

Mgr.Jana Martinásková

Článek shrnuje současný přístup k problematice podrážděné a citlivé pokožky. Popisuje její projevy, známé příčiny vzniku podráždění a nastiňuje strategii v přístupu k péči a léčbě tohoto onemocnění. Uveden je přehled vybraných dermokosmetických produktů, s vhodným složením, s nimiž je v praxi příznivá zkušenost.

Folikulárně vázané záněty kůže

MUDr.Veronika Paťavová, MUDr.Lubomír Drlík

Folikulitida je zánětlivý proces postihující jakoukoli část vlasového folikulu. Je důležité rozpoznat neinfekční příčiny folikulitid (např. eozinofilní folikulitida), stejně jako folikulitidy primárně postihující pokožku hlavy (např. folliculitis decalvans). Klinicky se folikulitidy manifestují jako erytematózní papuly nebo pustuly kolem vlasových folikulů, histologické vyšetření odhalí různé populace zánětlivých buněk kolem pilosebaceózní jednotky.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.