Aktuálně z dermatologie

reklama

Z posledního čísla

Aktuální trendy v léčbě atopické dermatitidy

MUDr.Miroslav Kobsa, MBA, MUDr.Zenon Lasota

Autoři rekapitulují současné možnosti léčby atopické dermatitidy, zamýšlejí se především nad celkovou strategií a některými novými možnostmi při léčbě torpidních forem tohoto onemocnění.

Ustekinumab v terapii psoriatické artritidy

MUDr.Hana Ciferská, Ph.D., MUDr.Jiří Štolfa

Ustekinumab je monoklonální plně humanizovaná protilátka IgG1κ, která inhibuje funkci interleukinů 12 a 23 prostřednictvím vazby na jejich společnou podjednotku p40. Ustekinumab má schválené indikace středně závažná a závažná psoriáza u dospělých a adolescentů od 12 let a psoriatická artritida u dospělých. Řadou klinických studií byl prokázán jeho efekt na mimokožní manifestace, obzvláště pak na muskuloskeletární systém. Klinické studie PSUMMIT-1 a -2 u pacientů s psoriatickou artritidou prokázaly dobré vlastnosti ustekinumabu k navození rychlé terapeutické odpovědi při dobrém bezpečnostním profilu a umožnily registraci i v této indikaci.

Etiopatogeneze a terapie acne vulgaris

MUDr.Iva Obstová

Článek se zabývá patogenezí, klinickým obrazem a možnostmi lokální a systémové terapie acne vulgaris. Zmíněny jsou i metody korektivní dermatologie.

Vybrané články

Péče o dětskou pokožku

MUDr.Michaela Syrovátková

Článek pojednává o specifikách péče o dětskou pokožku v závislosti na věku dítěte. Shrnuje možnosti, jak včasně zabránit jejímu poškození. Cílem péče o kůži je ochránit ji před působením negativních vlivů zevního prostředí, udržet její optimální hydrataci, zabránit nadměrnému přehřívání či vysušování.

Novinky v léčbě onychomykóz

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Prevalence onychomykóz se pohybuje mezi 4–18 % v závislosti na věku a sledované populaci. Onychomykóza nohou je nejčastěji vyvolána dermatofyty, onychomykóza rukou kvasinkami. Nejčastěji používanými systémovými léky jsou allylaminy a azoly. Systémová léčba je podávána kontinuálně nebo v pulzech. V článku je podán přehled nových antimykotik a jsou popsány výsledky samostatné lokální terapie ciclopiroxem a amorolfinem v laku a kombinované terapie se systémovými léky.

Pemphigoid gestationis

MUDr.Barbora Daňová, prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc., MUDr.Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, MUDr.Jitka Kyclová

V kazuistickém sdělení je popsán případ tří pacientek, které byly vyšetřeny na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Brno se vzácnou těhotenskou dermatózou – Herpes gestationis s různě vystupňovaným klinickým obrazem. U prvních dvou pacientek s rozsáhlým exantémem byla nutná hospitalizace a celková kortikosteroidní terapie. Diagnóza byla stanovena na základě klinického obrazu, histologického vyšetření ze vzorku kůže a přímé imunofluorescence. Třetí pacientka, jejíž onemocnění mělo mírný průběh, byla léčena lokálně kortikosteroidními externy a po krátkou dobu celkově antihistaminiky.Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.