Dermatol. praxi 2016; 10(2): 91-93

Mycosis fungoides a klinické varianty Mycosis fungoides

MUDr.Eliška Langerová
FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno

Mycosis fungoides je primárně kožní T-buněčný non-Hodgkinský lymfom. Klinický obraz tohoto nemocnění je velmi pestrý, s čímž souvisí i většinou dlouhá diagnostická latence. Terapie je kombinovaná a multioborová. Jedná se o poměrně indolentní variantu kožního lymfomu v závislosti na stadiu a rozsahu onemocnění. Kromě klasické formy mycosis fungoides rozlišujeme další 3 klinické varianty: pagetoidní retikulózu, folikulární mucinózu a granulomatozní ochablou kůži.

Klíčová slova: Mycosis fungoides, kožní T-buněčný lymfom, non-Hodgkinský lymfom, pagetoidní retikulóza, folikulární mucinóza, granulomatózní ochablá kůže

Summary

Mycosis fungoides is a primary cutaneous non- Hodgkin T–cell lymphoma. The spectrum of a clinical picture is very broad, which is the main problem to set the right diagnose for a long period of time. Therapy of this desease is combined and is based on multidisciplinary cooperation. It is quite an indolent form of cutaneous lymphoma according to its extent and stage. Beside the classical form of mycosis fungoides there are 3 other clinical variants: pagetoid reticulosis, follicular mucinosis and granulomatous slack skin.

Keywords: Mycosis fungoides, cutaneous T-cell lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, combined therapy, pagetoid reticulosis,

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.