Dermatol. praxi 2016; 10(4): 386-388

Dětské zimní dermatózy

MUDr.Martina Neradová Richterová
DermaConcept s. r. o. Kuřim, Medicom clinic Brno

Autorka ve svém sdělení uvádí přehled dětských dermatóz, se kterými se dermatolog a praktický dětský lékař setkává v zimním období nejčastěji. Jde o skupinu chronicky probíhajících dermatóz s obdobím exacerbace a remise (atopická dermatitida, seborrhoická dermatitida, psoriasis vulgaris), další skupinu tvoří sezónní virová exantémová onemocnění, třetí skupinu pak kožní onemocnění způsobená účinkem chladu a nakonec funkční angiolopatie.

Klíčová slova: dermatózy v zimním období, atopická dermatitis, seborrhoická dermatitis, psoriasis vulgaris, virové exantémové dermatózy, dermatózy vyvolané působením chladu, funkční angiolopatie

Paediatric dermatitides in winter time

The author presents an overview of paediatric dermatitides most commonly encountered by the dermatologist and general paediatrician in the winter time. They include the group of chronic dermatitides with periods of exacerbation and remission (atopic dermatitis, seborrhoeic dermatitis, psoriasis vulgaris); another group consists of seasonal viral exanthem conditions, another one of skin diseases caused by cold, and, finally, there are functional angiolopathies.

Keywords: dermatitides in winter time, atopic dermatitis, seborrhoeic dermatitis, psoriasis vulgaris, viral exanthem conditions,

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.