Dermatol. praxi 2016; 10(4): 193-196

Léčba psoriázy ve kštici clobetasolem v pěně

MUDr.Jan Hugo, MUDr.Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D, MBA
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Až 80 % pacientů s psoriázou má ložiska i ve vlasové části hlavy. Postižení v této lokalizaci má výrazný dopad na kvalitu života, nejen kvůli viditelnosti pro okolí, ale též nepříjemným subjektivním symptomům a obtížné terapii. Zde popisujeme případ pacienta s těžkou psoriázou v oblasti kštice, úspěšně léčeného clobetasol proprionátem ve formě pěny.

Klíčová slova: psoriáza kštice, lokální terapie, clobetasol propionát

Treatment of scalp psoriasis with clobetasol foam

Up to 80 % of patients with psoriasis may have scalp lesions. Infliction in this localisation has substantial impact on quality of life, not only because of visibility, but also because of unpleasant subjective symptoms and resistance to treatment. We demonstrate a case with severe scalp psoriasis, successefully treated with clobetasol proprionate foam.

Keywords: scalp psoriasis, local therapy, clobetasol propionate

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.