reklama

Dermatol. praxi 2017; 11(1): 16-20

Kožní choroby způsobené papilomaviry

MUDr. Iva Obstová
Pro Sanum, Praha

Článek podává přehled kožních papilomavirových infekcí, jejich diagnostiky, věnuje se možnostem lokální a systémové terapie, včetně indikací a kontraindikací.

Klíčová slova: lidský papilomavirus, diagnostika, terapie, prevence recidiv

Cutaneous infections caused by papillomaviruses

This article reviews cutaneous infections caused by papillomaviruses, and discusses current possibilities of topical and systemic therapy, including their indications and contraindications.

Keywords: human papillomavirus, diagnosis, therapy, prevention of recurrence

Zveřejněno: 1. duben 2017


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.