Historie akcí 

Medicína pro praxi

 • MEDICÍNA PRO PRAXI - X. kongres praktických lékařů a sester
  Olomouc 26. – 27. 4. 2012
 • Onkologie

 • II. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ
  Olomouc; 27.11.2009
 • V. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE a II. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ
  Olomouc 25. – 27. 11. 2009
 • I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ
  Olomouc; 28.  11.  2008
 • IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE a I. SYMPOZIUM O CÍLENÉ BIOLOGICKÉ LÉČBĚ
  Olomouc 26. – 28. 11. 2008
 • Sestry

 • VIII. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  Olomouc; 29.5.2015
 • VII. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  Olomouc; 19.6.2014
 • VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  Olomouc; 18.10.2013
 • V. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  Olomouc; 15.6.2012
 • IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  Olomouc; 15.4.2011
 • III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  16.4.2010
 • II. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
  Olomouc; 12.6.2009
 • Akce na klíč

 • IV. KONFERENCE CHLAMYDIOVÁ INFEKCE - zákeřný nepřítel
  Olomouc; 8.11.2012
 • III. KONFERENCE CHLAMYDIOVÁ INFEKCE - zákeřný nepřítel
  Olomouc 21. – 22. 10. 2011
 • NOVINKY V RESUSCITACI ve světle nových guidelines 2010 pro kardiopulmonální resuscitaci
  Olomouc; 17.3.2011
 • XXVII. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ALERGOLOGŮ A KLINICKÝCH IMUNOLOGŮ s mezinárodní účastí
  Olomouc 6. – 9. 10. 2010
 • II. KONFERENCE CHLAMYDIOVÁ INFEKCE - zákeřný nepřítel
  Olomouc 18. – 19. 6. 2010
 • I. KONFERENCE CHLAMYDIOVÁ INFEKCE - zákeřný nepřítel
  Praha; 23.10.2009
 • Dermatologie

 • IX. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 27.  4.  2017
 • VIII. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 29.4.2016
 • VII. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 29.5.2015
 • VI. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 3.4.2014
 • V. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 26.4.2013
 • IV. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 27.4.2012
 • III. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 8.4.2011
 • II. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 22.4.2010
 • KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI
  Olomouc; 16.5.2009
 • Dermatologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.