Dermatologie pro praxi, 2007, číslo 3

Slovo úvodem

Opravdu umíme pomoci druhým?

MUDr. Olga Šaršová Ph.D

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 99

Lidský život a jeho záchrana je jedním z nejdůležitějších poznatků, které se kdy lidstvo naučilo. Právě to mě přivedlo k zamyšlení, jaká je úroveň znalostí poskytování neodkladné první pomoci, a to jak mezi laiky, tak v řadách profesionálů. Dospěla jsem bohužel ke smutnému závěru. Vyučující na gymnáziu se mi během rozhovoru přiznali, že je to hodně dávno, kdy absolvovali odborné školení. To v nich navíc příliš vzpomínek nezanechalo. Problém vyvstal už jen při vzpomínání na správné telefonní číslo zdravotnické záchranné služby. Výjimkou nebyly odpovědi typu: to je problém, vždyť i hasiči mají podobné číslo, stejně je napsané na spoustě viditelných míst,...

Přehledové články

Využitie ultrasonografie v diagnostike kožných chorôb

THE ROLE OF HIGH FREQUENCY ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSING SKIN DISSEASES

MUDr. Juraj Hegyi

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 102-103

V článku autor stručne popisuje princíp vysokofrekvenčného ultrazvuku a možnosti jeho využitia v dermatológii ako neinvazívnu vyšetrovaciu metódu.

Péče o kůži po korektivně dermatologických zákrocích

SKIN CARE AFTER PROCEDURES IN CORRECTIVE DERMATOLOGY

MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová, MUDr. Alena Machovcová MBA

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 104-106

Stárnutí je nedílnou součástí našeho života a postihuje každého jedince. Je dáno genetickou predispozicí, hormonálními vlivy, věkem, nedostatkem vitaminů, vody, stopových látek a působením zevních faktorů. Z těchto faktorů nejvíce na kůži působí UV záření (tzv. photoaging), kouření, klima.

Kosmetické výhody terapie některých kožních nemocí pomocí fotodynamicky aktivních látek

Cosmetic advantages of treatment with photodynamic active substances of certain dermatological diseases

MUDr. Milena Jirásková CSc, Ing. Lubor Jirásek CSc

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 107-110

V posledních asi 20 letech se na celém světě zvyšuje úsilí na využití fotoaktivních látek, které, inkorporované do buněk, jsou následně schopné využít energii neinvazivně působícího záření k likvidaci nemocných buněk naprogramovanou smrtí, tzv. apoptózou. Toto úsilí se v poslední době začíná zúročovat registrací nového léku obsahujícího metylaminolevulinát – hydrofilní ester kyseliny δ-aminolevulové. Hledají se ale i jiné senzibilizátory, které by mohly rozšířit nabídku a popřípadě umožnit terapeutovi výběr podle nemocných buněk, umístění poškozené tkáně apod.

Léčba atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře

Therapy of atopic dermatitis at general practitioner´s

MUDr. Nina Benáková

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 111-118

Autorka rekapituluje objevy poruch kožní bariéry, které vnesly nové poznatky do patogeneze atopické dermatitidy. Tabulkově uvádí formy atopické dermatitidy, dále pak možnosti současné diagnostiky a léčby a jejich zásady. Pro praktické lékaře rozvádí otázky edukace, pátrání po provokačních faktorech, racionální prevence, skladbu léčiv, používání a příklady emoliencií, lokálních kortikoidů a jejich bezpečnostních režimů.

Obličejové dermatózy

Facial dermatosis

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 119-124

Klinické obrazy nejčastějších obličejových dermatóz – akné, rosacea, periorální dermatitida – s podrobným rozborem jednotlivých forem onemocnění, jsou doplněny i o atypické obrazy těchto onemocnění a kliniku akné u dospělých osob. Podrobná diferenciální diagnostika kompletizuje klinickou problematiku. Lokální i celková léčba prezentuje aktuální možnosti maximálního terapeutického efektu. Důraz na etiopatogenetické aspekty se odráží i v možnostech dlouhodobého udržení výsledků léčby a v prevenci recidiv.

Diferenciální diagnostika a léčba otoků dolních končetin

Differential diagnosis and treatment of the edema of lower extremities

MUDr. Antonín Nechvátal

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 125-126

Edém je definovaný jako klinicky se manifestující zvýšení objemu mezibuněčné tekutiny. Otoky mohou být generalizované nebo lokalizované. Patofyziologické mechanizmy vzniku jsou odlišné. V klinické praxi je důležité zejména diferenciálně diagnostické odlišení chronické žilní insuficience, flebotrombózy a lymfatického otoku od dalších možných příčin.

Sdělení z praxe

Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica

MUDr. Zuzana Nevoralová

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 130-131

Autorka popisuje pacienta s diagnózou teleangiectasia hereditaria hemorrhagica. Pacient byl hospitalizován na interním oddělení, kam byl přijat pro kolapsový stav. Při úvodním vyšetření zjištěna extrémní anémie. Kožní nález na obličeji byl typický. Pacient byl kompletně prošetřen, další ektázie byly nalezeny na nosní sliznici, minimálně pak i v plicích a v tlustém střevě, ostatní vyšetření byla bez patologie. Po transfuzích, substituční perorální léčbě železem a léčbě Ascorutin tbl. se stav stabilizoval. Pacient je trvale dispenzarizován na hematologické ambulanci, s výjimkou přetrvávajících kožních projevů je zcela bez obtíží.

Pseudoacanthosis nigricans

MUDr. Miroslav Kobsa, MUDr. Marie Selerová Ph.D

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 132

Autoři popisují kazuistiku pacienta přijatého k vyšetření pro obezitu, u kterého byl diagnostikován souběžný kožní nález – pseudoacanthosis nigricans. Současně dokumentují výsledky celkové léčby Isotretinoinem.

Firemní informace

Rosacea

Rosacea

MUDr. Ivana Krajsová MBA

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 128

Rosacea je jedním z nejčastějších onemocnění léčených dermatology. Je charakterizována přechodným, později i trvalým erytémem centrálních partií obličeje, teleangiektaziemi, papulami i pustulami. Příčina onemocnění není dosud známá, uvažuje se o cévních abnormalitách, vlivech zevního prostředí i o mikroorganizmech typu Demodex folliculorum nebo Helicobacter pylori. Léčba je zaměřena převážně na potlačení příznaků onemocnění. Nezbytná je šetrná péče o pokožku.

Odborné akce

III. kongres českých a slovenských dermatovenerologů Praha, 14.-16. 6. 2007

MUDr. Alena Machovcová MBA

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 133

XXXIII. kongres Evropské lymfologické společnosti & LYMPHO 2007 Praha, 12.-13. 5. 2007

MUDr. Veronika Cirmanová

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 134-135

Ve dnech 12.–13. května 2007 se v Praze uskutečnil XXXIII. kongres Evropské lymfologické společnosti (G.E.L). V rámci setkání evropských i světových odborníků proběhl i kongres České lymfologické společnosti LYMPHO 2007, který se jinak tradičně koná na podzim. Pražský kongres uspořádaný v návaznosti na evropské lymfologické společnosti se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Prezidentem kongresu byl mezinárodně uznávaný lymfolog a předseda České lymfologické společnosti prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. Účastníky kongresu pozdravil...

Zpráva z 16. kongresu Evropské akademie dermatovenerologie (EADV) ve Vídni 15.-19. 5. 2007

doc. MUDr. Karel Ettler CSc

Dermatol. praxi 2007; 1(3): 136-137

Již po šestnácté se konal vědecký kongres největšího evropského sdružení dermatovenerologů, tentokrát ve Vídni. Na takovém kongresu je podán ucelený obraz o všech novinkách v celé šíři oboru. Je škoda, že program je řazen do mnoha paralelních sekcí, sympozií a workshopů, takže účast na jednom znamená zmeškání několika dalších. Dále tedy alespoň drobná ukázka z klenotnice EADV.


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.