Dermatologie pro praxi, 2008, číslo 1

Slovo úvodem

Editorial k roku 2008

prof. MUDr. Pavel Barták CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 3

Přehledové články

Možnosti hormonální léčby akné

The options of hormonal treatment of acne

doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 6-9

Acne vulgaris doprovázená seboreou, v některých případech i dalšími projevy hyperandrogenémie, patří mezi nejčastější onemocnění pubertálního věku. I když u žen trpících akné, seboreou i lehčím hirsutizmem se nachází ve většině případů normální hladiny androgenů v séru, léčba hormonálními kombinovanými kontraceptivy přináší velmi dobrý léčebný efekt. Především kombinované preparáty s obsahem antiandrogenů jsou terapií kauzální, neboť blokují androgenní účinek na receptorové úrovni, oslabují aktivitu enzymu 5-alfa-reduktázy a potlačují hypotalamohypofyzární funkce. Nejvýraznější antiandrogenní aktivitu má cyproteronacetát, následován chlormadinonacetátem,...

Kontaktní přecitlivělost na léčiva pro zevní aplikaci

Contact hypersensitivity to medications after external use

doc. MUDr. Eliška Dastychová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 10-15

Obsahové součásti zevně aplikovaných léčiv mohou vyvolat kontaktní přecitlivělost. Jako alergeny se mohou uplatnit látky účinné i pomocné. Z látek účinných mohou vyvolat kontaktní senzibilizaci sulfonamidy, lokální anestetika, antibiotika, antimykotika, nesteroidní antiflogistika a kortikosteroidy, z látek pomocných látky konzervační, antioxidační, emulgační a další. V současné době je nejvíce aktuální senzibilizace na neomycin, ketoprofen a kortikosteroidy.

Kontaktní kopřivky

Contact urticaria

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 16-18

Kontaktní kopřivka patří mezi krátkodobé akutní kopřivky. Je charakterizována tvorbou pomfů, erytému a svěděním v místě styku kůže s vyvolávající příčinou. Patogenetický mechanizmus vzniku kontaktní kopřivky může být imunologický, zprostředkovaný IgE protilátkami, nebo neimunologický. Většinou kožní projevy rychle odeznívají, jen vzácně může dojít ke generalizaci kopřivky provázené celkovými příznaky i anafylaktickým šokem. V článku je uveden podrobný přehled příčin kontaktní kopřivky, klinický obraz, diagnostické postupy vedoucí k objasnění vyvolávající příčiny a léčba.

Onychomykózy

Onychomycosis

MUDr. Zuzana Kulíková

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 19-21

Onychomykóza je mykotická infekce nehtového aparátu, který se skládá z nehtové ploténky, nehtové matrix a nehtového lůžka. Jedná se o onemocnění, které sice není bezprostředně život ohrožující, avšak může způsobovat u nemocných a imunitně oslabených pacientů vážné komplikace. U některých neléčených forem způsobuje značnou bolestivost, která vede k psychickým a společenským obtížím postižených jedinců a ke snížení kvality jejich života.

Karcinom z Merkelových buněk

Merkel Cell Carcinoma

MUDr. Yvetta Vantuchová Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 23-25

Karcinom z Merkelových buněk (Merkel Cell Carcinoma, MCC) je neuroendokrinní nádor s agresivním biologickým chováním, jehož incidence je 0,4 případů na 100 000 obyvatel, pětileté přežití pacientů nepřesahuje 65 %. Primární tumorózní léze bývá nejčastěji lokalizována na končetinách, hlavě a krku. Optimálním léčebným postupem je radikální odstranění primárního nádoru s vyšetřením sentinelové uzliny, odstranění spádových uzlin při její pozitivitě a adjuvantní lokoregionální radioterapie. Úloha chemoterapie je kontroverzní a je doporučována jen u pacientů s pokročilým onemocněním.

Urea - stále aktuální a diskutovaná

Urea - always actual and discussed

prof. MUDr. Jiří Záhejský DrSc

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 28-30

Urea (carbamidum) je substance v rámci dermatologické zevní terapie a v kosmetice dlouhodobě využívaná v nejrůznějších recepturních modifikacích a koncentracích. Z toho vyplývají rozdílnosti v hodnocení farmakologické a klinické účinnosti. V tomto sdělení je prezentována významná biologická úloha urey ve fylogenetickém vývoji bariérových funkcí u obratlovců (u obojživelníků – amphibií) a v zajišťování optimální hydratace a bariérové funkce kožního povrchu u člověka. Ze závěrů práce vyplývají náměty jak pro další klinické možnosti využití urey, tak pro vědecko výzkumnou práci zabývající se ureou jak v oboru farmakologie, tak dermatologie.

Mezioborové přehledy

Syndrom diabetické nohy - závažná komplikace diabetes mellitus

Diabetic foot syndrome - a serious complication of diabetes mellitus

MUDr. Pavlína Piťhová

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 32-36

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin pacientů s diabetes mellitus distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Jedná se o závažný medicínský i společenský problém a o jednu z nejdražších komplikací diabetes mellitus. Léčba syndromu diabetické nohy vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci a rehabilitaci, pacienti často potřebují domácí péči a sociální služby. Onemocnění nohou se vyskytuje 17–50krát častěji u dia­betiků ve srovnání s nediabetiky. Syndromem diabetické nohy je postiženo v průběhu svého života 15–25 % diabetiků,...

Možnosti balneoterapie v současné farmakoterapii chronických dermatóz

Options of balneotherapy in current pharmacotherapy of chronic dermatosis

MUDr. Kateřina Macháčková

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 37-38

Článek shrnuje možnosti současné balneoterapie při léčbě chronických kožních onemocnění. Blíže seznamuje s farmakokinetikou sirovodíku, uvádí metodiku sirných koupelí, které jsou z dermatologického hlediska považovány za nejsilnější balneologický působek. Shrnuje indikace a kontraindikace této léčebné metody, která v současnosti již plně zohledňuje i zvýšenou psychosociální zátěž a její negativní dopad na průběh kožního onemocnění. Článek je doplněn kazuistikou balneoterapie u chronické psoriázy.

Sdělení z praxe

Exacerbace kontaktní alergické dermatitidy po perorálním požití alergenu

MUDr. Iva Karlová, doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc, MUDr. Martina Bienová Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 41-42

Autorky popisují dva případy exacerbace kontaktní alergické dermatitidy po perorálním požití alergenu. V prvním případě došlo u ženy primárně senzibilizované na vonné substance k výraznému vzplanutí kontaktní alergické dermatitidy po požití aromatizovaných čajů s obsahem skořicového aldehydu. Ve druhém případě vyvolalo pití Coca-Coly opakovaně exacerbaci dermatitidy na rukou chlapce trpícího lokalizovanými projevy atopické dermatitidy, epikutánními testy byla prokázána přecitlivělost na peruánský balzám.

Firemní informace

Suchá kůže a urea

Dry skin and urea

MUDr. Ivana Krajsová MBA

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 26

Suchá kůže může být vyvolána individuálními faktory i zevním prostředím. Je charakterizována ztluštěním rohové vrstvy, červenáním, svěděním a bolestivostí drobných prasklin. Neviditelné poškození bariérové funkce kůže je možné hodnotit za základě zvýšení transepidermální ztráty vody. Urea je jedním z přirozených hydratačních faktorů. Eucerin Tělové mléko 10% UREA aktivně rehydratuje suchou kůži, zmírňuje olupování, červenání i svědění a je velmi vhodné jako přídatná léčba u řady kožních onemocnění.

Ve zkratce

Rozšířená podpora života neboli rozšířená neodkladná resuscitace

MUDr. Bronislav Klementa

Dermatol. praxi 2008; 2(1): 43-46


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.