Dermatologie pro praxi, 2008, číslo 2

Slovo úvodem

Poznámky k aktuální venerologické problematice v rámci oboru dermatovenerologie

prof. MUDr. Jiří Záhejský DrSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 51-52

Přehledové články

Specifické a nespecifické dermadromy vnitřních onemocnění - část 1

Specific and non-specific dermadromes of internal diseases

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc, doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 55-59

Kožní a slizniční projevy u vnitřních onemocnění – tzv. dermadromy – jsou často patognomické a jejich znalost přispívá k rychlejší diagnostice a zahájení adekvátní léčby. V článku je uveden přehled dermatologických projevů, které jsou nejčastěji asociovány se systémovými chorobami se zaměřením na klinickou praxi. Důraz je kladen na kožní projevy autoimunitních chorob a onkologických onemocnění.

Impetigo vulgaris

Impetigo vulgaris

MUDr. Stanislava Polášková

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 60-62

Článek pojednává o impetigu – povrchní kožní bakteriální infekci, jejích příčinách, klinických projevech, možnostech léčby a případných komplikacích. Upozorňuje na rozdělení impetiga na nonbulózní a bulózní.

Fotoprotekce

Photoprotection

MUDr. Milena Jirásková CSc, Ing. Lubor Jirásek CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 63-67

Změny povětrnostní spojené se zvýšeným průnikem rizikového UV záření vyžadují zvýšenou ochranu kůže oblečením a kosmetikou speciálně k tomuto účelu vyráběnou.UV filtry by měly optimálně chránit kůži v poměru 1 : 1 (UVB : UVA). Měly by se nanášet na zatěžovaná místa 30 minut před sluněním a během dne vy se měla jejich aplikace vícekrát opakovat. Zásadně bychom se neměli vystavovat slunečnímu záření v době mezi 10–15 hodinou a děti do 3 let by se neměly zbytečně vystavovat vůbec. Kvalitu a zásady ochrany koriguje Evropská instituce COLIPA. V poslední době se klade velký důraz na tzv. bioprotekci a kvalitu tzv. kritické vlnové...

Kontaktní alergeny jako příčiny vzniku ekzému

Contact allergens as a cause of eczema

doc. MUDr. Eliška Dastychová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 68-73

Diagnostika kontaktního ekzému spočívá, kromě pečlivé anamnézy a zhodnocení klinického obrazu, v časném provedení epikutánních testů, které mohou odhalit vlastní alergen. K významným kontaktním alergenům patří stále z kovů nikl, chrom a kobalt, z plastických hmot epoxidové pryskyřice a akryláty, z gumárenských chemikálií antioxidant N-fenyl-N-isopropylparafenylendiamin a akcelerátory thiuramového typu, dále parfémy, propolis, éterické oleje, zvláště čajovníkový olej, a rostlinné extrakty čeledi Compositae.

Pohlavní choroby - I. díl

Sexually transmitted diseases - Part I.

MUDr. Zora Poláčková

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 74-76

Článek podává základní informace o pěti „klasických“ pohlavních chorobách. Gonorrhoea, ulcus molle a granuloma inguinale jsou vyvolány bakteriemi, syfilis způsobuje spirocheta a lymphogranuloma venereum je infekce chlamydiová. Tyto nemoci se přenášejí prakticky jen pohlavním stykem, léčí se antibiotiky a jejich terapie a dispenzarizace je povinná ze zákona.

Peeling a zásady jeho správného provádění

Peeling and principles of the correct use

MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 77-78

Principem chemických metod je plošný a ohraničený účinek látek označovaných jako kaustika. Používáním těchto látek, převážně alfa­hydroxykyselin – ovocných kyselin, fenolu, kyseliny trichloroctové, vede k navození regeneračních procesů v kůži. Mechanické obrušování pleti pomocí speciálních krémů a past s abrazivními přísadami se nazývá mechanický peeling.

Bércový vřed

Crural ulcer

prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 79-84

Bércový vřed se řadí mezi onemocnění, která zaznamenávají vzestupnou tendenci. Vyskytuje se převážně u lidí vyššího věku, není však výjimkou ani u osob mladistvých. V každé věkové skupině bércový vřed přináší s sebou specifické problémy zdravotní, ekonomické, sociální a psychologické. Tyto důvody jsou příčinou zvýšeného zájmu lékařů různých oborů o bércové vředy. Autorka se ve svém článku zabývá hojením bércových vředů, včetně faktorů, které ovlivňují hojení u chronických ran. Dále se zaměřuje na etiologii bércových vředů a místní terapii. Zdůrazňuje, že místní léčba je jen jednou ze součástí komplexního přístupu k nemocnému s bércovými vředy.

Dermatitis perioralis

Dermatitis perioralis

MUDr. Hana Duchková DrSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 85-87

Patogeneze periorální dermatitidy není známá. Onemocnění se vyskytuje často u mladých žen. Papuly a pustuly na zarudlé a někdy šupinaté kůži jsou na kůži brady a na kůži nazolícních rýh. Někteří autoři předpokládají, že periorální dermatitida je způsobená kožní intolerancí vázanou na konstitučně suchou kůži. Může být vyvoláno pravidelnou aplikací hydratačních krémů. Často předepisovaná lokální antibiotika nejsou příliš účinná.

Mezioborové přehledy

Diagnostika potravinové alergie u nemocných s atopickým ekzémem

Food allergy diagnostics in patients with atopic eczema

MUDr. Květuše Ettlerová

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 88-91

Potravinová alergie (PA) se klinicky projevuje neekzémovými reakcemi (příznaky respirační, gastrointestinální, časné kožní reakce, závažné oběhové reakce) a je jisté, že požití potraviny může vést také ke zhoršení atopického ekzému (AE), zvláště u malých dětí. U těchto dětí je nejčastější alergie na kravské mléko a slepičí vejce. U starších dětí, dospívajících a dospělých zhoršují ekzém nejčastěji inhalační alergeny a potraviny reagující zkříženě s pylem. „Klasické“ potravinové alergeny nejsou tak rozšířenou příčinou exacerbace ekzému jako u malých dětí. Jedinou cestou k odhalení potraviny zodpovědné za zhoršení ekzému je komplexní diagnostický...

Sdělení z praxe

Dermatomyozitida

MUDr. Linda Vavříková, MUDr. Martina Bienová Ph.D

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 92-93

Je popsán případ 83leté ženy s diagnózou dermatomyozitidy. Pacientka byla hospitalizovaná na kožní klinice, kde byla stanovena diagnóza dermatomyozitidy na základě klinického obrazu, laboratorních vyšetření a histologického nálezu. Nebyla prokázána souvislost s maligním onemocněním. Byla zahájena celková terapie kortikosteroidy, při které došlo k dočasné regresi kožních projevů i zmírnění subjektivních potíží. Pacientka zemřela 2 měsíce po stanovení diagnózy na hypostatickou pneumonii.

Pro sestry

Kryoterapie a její využití v léčbě keloidních jizev

Miroslava Krajcová, MUDr. Renata Kučerová Ph.D, MUDr. Jaroslav Urbánek

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 94-95

Kryoterapie je léčebná metoda, která používá k ovlivnění patologických útvarů v organizmu působení nízkých teplot. Nachází uplatnění v mnoha oborech současné medicíny. Na naší klinice využíváme tuto metodu k léčbě koloidních jizev nebo povrchových bazaliomů, pomocí kryochirurgického přístroje, tzv. „kryokauteru“. Ve srovnání s jinými léčebnými postupy se kryoterapie keloidních jizev jeví jako bezpečná a účinná metoda.

Okénko estetické dermatologie

Možnosti využití laserů v dermatologii

The aplication of lasers in dermatology

MUDr. Jitka Chaloupecká

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 96-99

V článku je vysvětlen princip laserových zákroků. Lasery se využívají v dermatologii díky selektivní fototermolýze – to znamená preferenční absorpci elektromagnetického záření v určité tkáni. Dle možnosti využití v dermatologii rozlišujeme lasery pro léčbu cévních lézí, pigmentací a tetováží, odstraňování nežádoucího ochlupení, k ablaci kožního povrchu, k léčbě akné, navození novotvorby kolagenu a biostimulaci.

Informace a komentáře

VII. ročník Dermatologického semináře v Koutech n. Desnou

MUDr. Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 101

Některé poznatky z 66. výročního mítinku Americké dermatologické akademie

doc. MUDr. Karel Ettler CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 102-103

San Antonio, 31. 1.– 5. 2. 2008

Abstrakta

XI. olomoucká dermatologická konference, 14. března 2008

doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc, doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Dermatol. praxi 2008; 2(2): 104-106


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.