Dermatologie pro praxi, 2009, číslo 2

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 55

Přehledové články

Genodermatózy kojeneckého věku

Genodermatoses in infancy

MUDr. Štěpánka Čapková

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 58-62

Autorka předkládá výběr některých závažných novorozeneckých a kojeneckých kožních onemocnění, která vznikají na genetickém podkladě a vyžadují speciální přístup neonatologa, pediatra, genetické vyšetření a dlouhodobou dispenzarizaci dětským dermatologem. Sdělení je věnováno především skupině ichtyóz a vrozeným bulózním chorobám.

Komorbidity u psoriázy, nový pohled na staré onemocnění

Comorbidities in psoriasis - a new perspective of an old disease

doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 63-66

Psoriáza je multifaktoriální choroba vznikající na genetickém podkladu. Na její manifestaci pod vlivem výbavných faktorů se podílí řada genů. V tomto směru existují možné souvislosti mezi psoriázou a jejími komorbiditami. Samotný psoriatický proces je zprostředkován imunitními mechanizmy, kde hrají významnou rolu aktivované T lymfocyty, ale i faktory nespecifické imunity. Zánětlivý proces u psoriázy může mít souvislost např. s některými kardiovaskulárními chorobami. Zvláště u těžkých forem psoriázy je tedy účinná celková léčba nezbytná. Biologická léčba představuje v tomto směru významný přínos.

Celulitida

Cellulite

MUDr. Dominika Diamantová

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 67-70

Celulitida je označení pro tzv. pomerančovou kůži. Projevuje se ztluštěním a zhruběním kůže a podkožního vaziva v oblasti hýždí, stehen, boků, břicha a paží. Článek podává přehled o etiologii, klasifikaci, klinickém obraze a komplexní péči.

Onemocnění zevního genitálu u mužů

Diseases of external genitalia in men

MUDr. Radim Strnadel

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 71-74

Onemocnění zevního genitálu rozdělujeme na infekční a neinfekční. Infekční jsou pak úzce a šířeji vymezeny anglickými pojmy STD a STI. Uretritidy mohou mít řadu příčin, k nejzávažnějším patří kapavka. Jejich úspěšná léčba je závislá na pečlivém vyšetření pacienta a co nejpřesnějším určení etiologie. Diagnózu syfilis stanovujeme na základě klinických příznaků a výsledků laboratorních vyšetření. Ostatní STD se u nás vyskytují jen sporadicky. Rozmanitou etiologii mohou mít i balanopostitidy. Prekancerózy a nádory genitálu bývají často spojovány s infekcí HPV. U virových onemocnění je řada nových vyšetřovacích metod a terapeutických možností.

Nové poznatky léčby hemangiomů u dětí, jejich diferenciální diagnostika

New information of treatment of hemangiomas in children, differential diagnosis

MUDr. Renata Faberová, Ph.D, MUDr. Hana Bučková PhD, doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc, MUDr. Marcela Charvátová

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 75-77

Autoři v článku charakterizují hemangiomy u dětí, nové přístupy v jejich terapii, odlišnost od ostatních vaskulárních anomálií. Ukazují na správnou diagnostiku a význam angiogeneze, která má významnou úlohu v patogenezi hemangiomů, terapii, diagnostice a prognóze hemangiomů.

Mezioborové přehledy

Albrightova hereditární osteodystrofie

Albright hereditary osteodystrophy

MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D, doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, Ph.D, Mgr. Jana Němcová, prof. MUDr. Michal Michal

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 78-82

Kožní osteomy představují přítomnost kostní tkáně v kůži. Primární kožní osteomy vznikají de novo, zatímco sekundární osteomy představují osifikaci ložisek nádorového, zánětlivého či traumatického původu. Primární osteomy kůže mohou být asociovány s Albrightovou hereditární osteodystrofií (AHO), která zahrnuje pseudohypoparatyreodizmus (PHP) typu Ia, Ic a pseudopseudohypoparatyreodizmus (PPHP). Toto přehledné sdělení stručně shrnuje patogenezi PHP a klade důraz na klinické a histopatologické nálezy u AHO. V závěru sdělení je popsaná kazuistika 4letého chlapce a jeho matky, kteří měli kožní, biochemické, histopatologické nálezy PHP typu Ia a PPHP. V...

Sdělení z praxe

Zaujímavé prípady z klinicko-patologickej praxe

Cases of interest from clinical-pathological practice

MUDr. Zoltán Szép, PhD

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 89-91

Autor opisuje tri zriedkavé dermatologické nozologické jednotky zo svojej klinicko-patologickej praxe. Vyzdvihuje diagnostický význam a prínos bioptického vyšetrenia v klinickej dermatológii a potrebu úzkej klinicko-patologickej korelácie a spolupráce.

Epidemie svrabu v kombinaci s dalšími infekčními dermatózami

A scabies epidemic combined with other infectious skin diseases

MUDr. Dáša Němcová, MUDr. Alexandra Mateřanková

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 91-92

Jsou uvedeny praktické postupy při zvládání větších i dlouhotrvajících epidemií svrabu v kolektivních zařízeních, komplikovaných dalšími infekčními chorobami. Zásady, které je nutno dodržet, aby se šíření zastavilo, jsou sice všeobecně známy, ale vždy je nutno individuálně posoudit situaci případ od případu v ohnisku nákazy a organizačně připravit taktiku a strategii léčení. Týmová práce je odpočátku nezbytnou samozřejmostí, zainteresování orgánů hygienických oborů Zdravotních úřadů, příslušných zdravotních pojišťoven a zdravotních orgánů Krajského úřadu jsou následně nutnou ekonomickou podmínkou. Připomenuty jsou i chyby, které zavinily i několikaleté...

Okénko estetické dermatologie

Laserová depilace

Laser hair removal

MUDr. Kateřina Klauzová

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 83-88

Nežádoucí ochlupení je jedním z nejčastějších kosmetických problémů. Existuje řada dočasných metod odstranění takového ochlupení nebo alespoň snížení jeho viditelnosti, jako je holení, bělení, vytrhávání (pinzetou, epilačními strojky, voskem) a chemická depilace. Z dalších metod je to elektrolýza, která má po opakovaném provádění potenciál k trvalému omezení růstu chloupků. K výkonu se používá elektrická pinzeta nebo jehla. Nevýhodou je bolestivost procedury a zdlouhavost. Není proto vhodná pro použití na velké plochy. Rizikem je možnost vzniku drobných jizev, zejména při použití depilační elektrické jehly. V současnosti se využívá zejména různých...

Receptář magistraliter

Dermatologická externa tekutá

Liquid external dermatological drugs

MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 93-97

Přístupnost kožních nemocí dovolila místní léčbě rozvinout v kožním lékařství celou řadu léčebných prostředků a metod jejich aplikace na nemocnou kůži. Magistraliter receptura je stále velmi oblíbena a má dobrou tradici i v dnešní době, kdy je k dispozici velký počet dermatologik, která jsou farmaceuticky vyráběna. V několika dílech se budeme věnovat jednotlivým typům vehikul a lékům v nich obsažených. V každé kapitole bude popsán i jejich účinek, indikace a recepty, které se stále používají. Někdy na magistraliter léky bohužel pozapomínáme, protože hotový lék je k dispozici v lékárně „ihned“, je to rychlejší, ale mnohdy ne levnější.

Ve zkratce

Kontaktní alergický ekzém/ kontaktně alergická dermatitida

MUDr. Alena Machovcová MBA

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 98-101

Test

Autodidaktický test 2/2009

Dermatol. praxi 2009; 3(2): 102


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.