Dermatologie pro praxi, 2009, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Helena Korandová, CSc.

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 155

-

Přehledové články

Nejčastější typy onemocnění vlasů a vlasaté části hlavy

The most common types of diseases of the hair and scalp

MUDr.Ivana Vejrová, MUDr.Radek Litvik, MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 159-162

Nemalou část pacientů kožních ambulancí tvoří ti, kteří pozorují obtíže s vlasy či pokožkou vlasaté části hlavy. Jedná se o onemocnění poměrně častá, neohrožují sice přímo život pacientů, jsou však lidmi vnímána velmi citlivě a zejména dlouhodobá zjevná patologie v této oblasti znamená pro pacienta značnou psychickou zátěž.

Anti-Aging medicína a dermatologie

Anti-Aging medicine and dermatology

MUDr.Monika Golková

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 163-167

Anti-Aging medicína je nově vzniklá lékařská specializace, která využívá nejmodernějších diagnostických a terapeutických metod s cílem zpomalení procesu stárnutí lidského organizmu. Vyšetřování potravinových intolerancí je jednou z metod, která má významné využití také v dermatologii. Součástí Anti-Aging medicíny jsou Funkční potraviny a Nutrikosmetika, které zaznamenaly v současné době velký rozvoj a zájem o ně v budoucnu pravděpodobně stále poroste.

Kontaktní přecitlivělost a dutina ústní

Contact hypersensitivity and oral cavity

doc.MUDr.Dagmar Ditrichová, CSc., MUDr.Simona Kaprálová

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 168-172

Dutina ústní včetně rtů je trvale exponována řadě potenciálních alergenů při stomatologickém ošetření, ústní hygieně, i v souvislosti s aromatizujícími a konzervačními látkami ve farmaceutických a kosmetických přípravcích. Cílem práce byla objektivizace senzibilizačního potenciálu dentálních materiálů a dalších látek působících v ústech pomocí standardních epikutánních testů. V souboru 343 osob s různými klinickými projevy orálního diskomfortu byla prokázána nejvyšší frekvence senzibilizace na dentální kovy niklsulfát (11,4 %), thiosulfát zlata (9,6 %), paladiumchlorid (8,5 %), rtuť (6,7 %), kaliumdichromát (6,1 %), amalgám (5,5 %), kobaltchlorid...

Mezioborové přehledy

Systémová onemocnění pojiva (I.)

Systemic autoimmune diseases (I.)

MUDr.Martin Žurek

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 173-177

Systémová autoimunitní onemocnění pojiva postihují četné orgánové systémy. Velmi časté jsou projevy těchto chorob v oblasti kůže a jejich adnex. V článku je podán stručný informativní přehled o klinickém obraze, diagnóze, základních principech léčby těchto chorob.

Alergie na kravské mléko

Cow‘s milk allergy

MUDr.Květuše Ettlerová

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 178-183

Kravské mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské mléko postihuje hlavně atopické děti v nejranějším věku. Projevuje se pestrými klinickými příznaky, v jejichž patogenezi se uplatňují imunitní reakce zprostředkované IgE protilátkami a reakce „non IgE“. Diagnóza alergie na kravské mléko se opírá o anamnézu, klinický obraz, kožní „prick“ testy a sérové specifické IgE. Výsledky těchto metod ne vždy korelují se skutečnou klinickou reaktivitou, proto musí být diagnóza potvrzena orálním expozičním testem. Pro nastavení správné eliminační diety je nutné znát alergenicitu kojeneckých mléčných...

Sdělení z praxe

Příspěvek k léčbě aktinických keratóz

Treatment of actinic keratoses

MUDr.Radek Litvik, MUDr.Martin Paciorek, MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 184-187

Fakultní nemocnice v Ostravě Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity Aktinické keratózy (AK) vznikají účinkem slunečního záření a jsou dnes považovány za spinocelulární karcinom (SCC) in situ, který má schopnost růstu v invazivní SCC. K léčbě AK je dostupné množství ablativních a neablativních modalit, mezi kterými je imiquimod, agonista na toll like receptorech, považován za bezpečný a účinný přípravek v léčbě AK s dobrou snášenlivostí.

SAPHO syndrom

The SAPHO syndrome

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová, MUDr.Alena Machovcová, MBA

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 188-190

SAPHO syndrom byl poprvé popsán francouzskou dermatologickou společností v roce 1987 (1). Jedná se o koincidenci kožních a kostněkloubních projevů. Etiologie je neznámá. Nejčastěji se projevuje v období dospívání. K celkové terapii se používají nesteroidní antirevmatika, antiflogistika, retinoidy, antibiotika a kortikosteroidy. Lokálně se aplikují externa dle kožního postižení. Ve sdělení je popisován případ 17letého chlapce. Od roku 2006 byl sledován a léčen pro zhoršení akné s postupným rozvojem kostního a kloubního postižení. Zlepšení nastalo po kombinované celkové terapii kortikosteroidy a retinoidy s následnou transplantací kůže na hrudníku.

Léčba bércových vředů Xe-Dermou

Treatment of leg ulcers with Xe-Derma

prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 191-194

V tomto kazuistickém sdělení je prezentována úspěšná léčba bércových vředů u dvou pacientek biologickým krytím Xe-Derma. U obou pacientek se jednalo o několik roků trvající chronické ulcerace bérce, které se nepodařilo zahojit předcházející léčbou různými moderními přípravky. Xe-Derma je dočasný kryt s biologickou aktivitou podporující proliferaci a migraci buněk, který je určen pro léčbu akutních a chronických ran. Svými biostimulačními účinky se liší od ostatních syntetických krytů, které nemají biologickou aktivitu, ale pouze upravují prostředí rány.

Okénko estetické dermatologie

Aktuální přehled mezoterapie z pohledu estetické dermatologie

Actual survey of the mesotherapy in view of aesthetic medicine

Dr.et Mgr.Petr Svoboda, doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc.

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 195-198

Mezoterapie je metoda, při které jsou vpravovány do kůže látky převážně neléčivého charakteru. Své uplatnění nachází zejména v estetické medicíně. Hlavní účinnou látku představuje nezasíťovaná kyselina hyaluronová. Kromě klasické injekční mezoterapie, se stále více prosazuje metoda dermarollingu. Při ní se používá malý válec opatřený jehličkami o délce 0,5–1,5 mm. Různým přítlakem lze docílit individuální hloubky průniku. Pracoviště estetické dermatologie SynCare používá dermaroller v kombinaci s kyselinou hyaluronovou pro rejuvenaci pleti, zvýšení její hydratace, omezení drobných vrásek nebo pro léčbu hypotrofických jizev.

Aplikace výplní proti vráskám

Use of wrinkle fillers

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 199-202

Kožní implantáty se v dermatologii používají již několik desítek let. Indikací k použití výplňových materiálů je korekce vad kůže, které jsou pod úrovní kožního povrchu, nejčastěji k odstranění vrásek. Různé druhy materiálů jsou vpravovány do kůže pomocí injekční aplikace. V posledních letech se zvyšuje poptávka klientů a dochází k rozvoji nových typů kožních výplní. Zvětšení určité části lidského těla, která nedosahuje požadované velikosti, pomocí vlastní tkáně nebo umělého implantátu je označováno jako augmentace (lat. augmentatio – zvětšení).

Receptář magistraliter

Dermatologická externa tuhá a polotuhá

zinci oxidi = zinci oxydati, cloroxini = endiaroni

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 210-213

Charakter a druh lékové formy je závislý na vlastnostech vehikula, do kterého je účinná látka vpravována. Dermatologická externa pevné a polotuhé konzistence patří k tvarově nespecifickým lékovým formám. Předepisují se zásypy, suspenze, gely, pasty, masti a krémy. Rozpouštěná látka i rozpouštědlo se udávají v hmotnostních jednotkách (v gramech). Aplikační formu volíme dle charakteru kožních projevů nebo dle požadované hloubky působení. Nevhodně aplikovaný lék ztrácí mnohdy svůj účinek, ale může také zhoršit klinický obraz. Vzhledem k množství tuhých a polotuhých přípravků budou v této kapitole sepsány recepty zásypů, tekutých pudrů a past....

Ve zkratce

Diferenciální diagnostika a léčba angioedému

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 204-209

-

Lékař a počítač

Informační technologie - úskalí a pasti ? (2. díl)

Jurimedical, s. r. o.

Ing.Bc.David Nespěšný, MBA

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 217

-

Test

Autodidaktický test 4/2009

-

Dermatol. praxi 2009; 3(4): 218

-


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.