Dermatologie pro praxi, 2011, číslo 1

Slovo úvodem

Ohlédnutí za rokem 2010 aneb Co nás čeká letos

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 3

Přehledové články

Ochranné bariérové systémy Současné a perspektivní možnosti úpravy stavu poškozené kožní bariéry

The barrier-protective systems

prof.emer.MUDr.Jiří Záhejský, DrSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 8-11

K porušení bariérové funkce kůže může dojít na podkladě vrozeném (atopická dermatitis, ichtyóza aj.) nebo získaném – (nežádoucím působením škodlivých látek a faktorů ze zevního prostředí). Porucha epidermální bariéry bývá spojená s poruchou vazby vody, což vede k vývoji stavu nadměrně suché kůže. Doba regenerace poškozené bariéry trvá 4–8 týdnů. Při porušené bariérové funkci se uplatňuje aplikace tzv. náhradních bariérových přípravků, upravujících urychleně nadměrnou ztrátu vody a chránící kožní povrch před nežádoucím působením látek ze zevního prostředí (moisturizéry, humektanty, emoliencia). Jako nový typ bariéroprotektivního...

Kožní projevy borreliózy Diagnostická a léčebná doporučení

Skin manifestation of borreliosis

MUDr.Lukáš Lacina, Ph.D., MUDr.Martina Kojanová, MUDr.Ivana Kuklová, CSc., prof.MUDr.Jiří Štork, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 12-17

Známé spektrum kožních manifestací je široké. Mezi klasické projevy kožní borreliózy patří erythema chronicum mirans, borreliový lymfocytom a acrodermatitis chronica atrophicans. Vzrůstá ale i množství důkazů, že borrelie sehrávají roli i přinejmenším u části jiných kožních chorob. Kožní formy borreliózy mohou napodobovat i jiná onemocnění. V tomto článku dále diskutujeme rezervoárové populace hostitelů borrelií, ekologii vektorů onemocnění, faktory úspěšného přenosu. Předkládaný článek popisuje průběh choroby a význam právě kožních změn pro stanovení diagnózy. Předkládáme i terapeutická doporučení.

Chronická žilní insuficience a možnosti moderní chirurgické léčby v oblasti povrchního systému

Chronic venous insufficiency and advanced surgical treatment options the superficial system

MUDr.Jan Marušiak, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 18-19

V posledních letech se na řadě pracovišť v ČR rozšířilo využití nových metod při léčbě křečových žil, které mají výborné kosmetické výsledky, jsou spojeny s velmi krátkou pracovní neschopností a mají též podstatně lepší dlouhodobé výsledky. V tomto sdělení se autor věnuje právě těmto metodám.

Mezioborové přehledy

Aktuální pohled na problematiku sexuálně přenosných infekcí

Current view of STD issues

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 20-22

V posledních třech letech dochází v České republice k nárůstu absolutního počtu hlášených onemocnění syfilis. Z epidemiologického hlediska je varující vzestup časných forem tohoto onemocnění. S ohledem na pohlaví jsou mezi infikovanými výrazněji zastoupeni muži, v průběhu posledních tří let stoupá počet mužů s homosexuální orientací. Tento trend poukazuje na význam depistážního šetření, na význam testování na syfilis a HIV a na možné neblahé následky opomíjení screeningového vyšetření antitreponemových protilátek během první hospitalizace v daném roce, které ztratilo oporu v současné legislativě. Počet hlášených případů gonorey je mnohem nižší...

Využití dermatoskopie a digitální dermatoskopie v diagnostice melanomu

Using dermatoscopy and digital dermatoscopy in the diagnosis of melanoma

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 23-25

Zavedení dermatoskopie do klinické praxe znamenalo zlepšení klinické diagnostiky melanomu, zejména v časných stadiích onemocnění. Dermatoskop je přenosná osvětlená 10–20× zvětšující lupa, která umožňuje, při použití imerze, rozpoznat jednotlivé strukturální rysy ve vyšetřovaných pigmentových projevech. K přesnějšímu rozlišení melanomů od benigních melanocytárních projevů pomohlo zavedení standardních dermatoskopických rysů podle Stolze, Menziese, Dal Pozza a dalších. Základem pro stanovení správné dermatoskopické diagnózy je dokonalé zaškolení v této vyšetřovací metodě. Problémem zůstává vysoká subjektivita hodnocení dermatoskopického...

Sdělení z praxe

Pemphigus erythematosus - pemphigus seborrhoicus - Senearův-Usherův syndrom

Pemphigus erythematosus - pemphigus seborrhoicus - Senear-Usher syndrome

MUDr.Markéta Repíková

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 26-27

Cílem sdělení je přiblížit čtenáři onemocnění, se kterým se v běžné každodenní praxi nesetkáváme. Patří mezi vzácné dermatózy, jejichž stanovení může být obtížné a časově náročné, zvláště přidruží-li se superinfekce, která přispěje ke špatnému stanovení diagnózy. V takovém případě je nutné opakovat vyšetření včetně histologie (nejlépe na jiném pracovišti). Téměř stejný scénář má i naše kazuistika.

Schnitzlerův syndrom = chronická urtika + monoklonální gamapatie typu IgM + osteolytické-osteosklerotické kostní změny

Schnitzler syndrome - chronic urticaria + monoclonal gammopathy IgM + osteolytic-osteosklerotic bone changes

prof.MUDr.Zdeněk Adam, CSc., MUDr.Luděk Pour, Ph.D., MUDr.Marta Krejčí, Ph.D., MUDr.Jiří Neubauer, MUDr.Jiří Prášek, CSc., prof.MUDr.Roman Hájek, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 28-31

Schnitzlerův syndrom je vzácná choroba, charakterizovaná chronickou kopřivkou a přítomností monoklonálního imunoglobulinu třídy IgM a dalšími znaky. Diagnózu jsme u našeho pacienta stanovili v roce 1996 a v průběhu 12 let jsme u něj testovali a vyhodnocovali četné léčebné postupy. Bolesti kostí v oblastech s prokázanými osteolyticko-osteosklerotickými změnami zcela vymizely při pravidelné aplikaci bisfosfonátů (pamidronat a později klodronat). Dočasně a částečně přínosnou byla léčba interferonem alfa a následně světloléčba PUVA. Jako zcela nepřínosné byly vyhodnoceny následující postupy: vysoké dávky dexametazononu, léčba 2-chlordeoxyadenosinem,...

Okénko estetické dermatologie

Nové přístupy v transplantaci vlasů a jiných adnex vlasům podobných

New aproaches in hair transplantation and transplantation of other hair-like adnexes

MUDr.Peter Hajduk, Eva Šelbická, DiS, Bc.Gabriela Šimková, Bc.Slávka Hajduková

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 32-35

Odborná publikace uvede své čtenáře do problematiky HT (hair transplantation) a napoví i něco z její historie. Nabídne možnosti transplantace vlasů a dostupné techniky HT. Zabývá se i transplantací obočí, vousů a využití tzv. body hair. V závěru článek nahlíží do budoucnosti HT.

Injekční výplňové implantáty - filery

Injectable filler implants - fillers

MUDr.Ludvika Záhořová

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 36-40

Omlazení (rejuvenace) obličeje lze – mimo fileru – dosáhnout i jinými prostředky; invazivními (o těch až příště) i neinvazivními. Kombinace několika metod má samozřejmě vždy lepší výsledek; pro oblast glabely se osvědčuje kombinace s botulotoxinem; výborný efekt přináší také kombinace ošetření „kruhu pod očima“ filerem a „vraní stopy“ botulotoxinem. Ošetření rukou filery, ať už hydroxyapatitem nebo hyaluronovou kyselinou (+ lokálním anestetikem) také rozšířilo možnosti rejuvenace v lokalitě, která do této doby nenabízela možnosti vyplnění objemu povadlým a dehydratovaným rukám. Kromě nových indikací, které...

Receptář magistraliter

Dexpanthenol v léčbě kožních onemocnění

Dexpanthenol in the treatment of skin diseases

PharmDr.Jan Hašek

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 41-44

Předložený článek podává přehled o účincích, vlastnostech, mechanizmu účinku a použití dexpanthenolu v léčbě onemocnění kůže a sliznic. Pojednává o jeho významu nejen jako látky podporujícího buněčný metabolizmus, ale také jako hydratující substanci (zvlhčovadla) v širších souvislostech při adjuvantní léčbě atopické dermatitidy, kde hrají emoliencia nezastupitelnou úlohu. Příspěvek umožňuje rovněž získat poznatky o možnostech předepisování dexpanthenolu do léčivých přípravků a uvádí některé příklady v praxi využívaných receptur.

Volně prodejné léky

Terapie molusek a veruk

Therapy of molluseum contagiosum and warts

PharmDr.Jiří Střípek

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 45-47

Molusky a veruky jsou benigní kožní onemocnění vyvolané viry replikujícími se v lidských keratinocytech. Onemocnění propuká po kontaktu s infikovanou osobou nebo povrchem při snížené imunitě lokální a celkové. Onemocnění v obou případech může spontánně regredovat. K léčbě se přistupuje vždy, zvláště v případě snížené imunity, velkého rozsahu, dlouhého trvání infekce, kosmetických defektů či bolestivosti.

Komentář

Skupiny látek užívaných v dermatologii - antimikrobní látky. Komentář ke článku MUDr. Lucie Růžičkové Jarešové (Dermatol. praxi 2010; 4(2): 106-108)

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 48

Na základě uveřejněného příspěvku Skupiny látek užívaných v dermatologii – antimikrobní látky autorky MUDr. Lucie Růžičkové Jarešové připojuji několik farmaceutických poznámek.

Informace

Jubilejní X. ročník Dermatologického semináře v Koutech nad Desnou

MUDr. Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 49-50

Jubilejní X. ročník Dermatologického semináře v Koutech nad Desnou proběhl ve dnech 17.– 19. 2. 2011. Přednášková část se konala v pátek odpoledne a večer.

Test

Autodidaktický test 1/2011

Dermatol. praxi 2011; 5(1): 53-54


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.