Dermatologie pro praxi, 2011, číslo 2

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 59-60

Přehledové články

Etiologie, klinický obraz a léčba onychomykóz

Etiology, clinical features and treatment of onychomycosis

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 64-68

Onychomykóza je infekční onemocnění nehtového aparátu způsobené mikroskopickými houbami: dermatofyty, kvasinkami (hlavně C. albicans) a nedermatofytickými oportunními hyfomycety. V 90 % případů jsou vyvolávajícím agens dermatofyty, nejčastěji Trichophyton rubrum. Šíření vyvolavatelů závisí na různých faktorech, patří k nim klimatické podmínky, zeměpisná poloha, migrace, diabetes mellitus, syndrom získané imunodeficience a postižení periferních cév. Laboratorní diagnostika zahrnuje mikroskopické vyšetření, které prokazuje houbové elementy (mycelium a spory) ve vzorku nehtu a kultivaci, která slouží k určení druhu houby. Systémová terapie je...

Praktický přístup k léčbě atopické dermatitidy

Practical management of atopic dermatitis

MUDr.Anna Jiráková, MUDr.Jana Bernardová, prof.MUDr.Jana Hercogová, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 69-71

Atopická dermatitida je multifaktoriálním neinfekčním zánětlivým onemocněním kůže chronicky recidivujícího charakteru. Je to velmi časté onemocnění, jehož výskyt stále stoupá. Jedná se o onemocnění převážně kojeneckého a dětského věku. Prevalence atopické dermatitidy v dětské populaci se udává 15–30 %, v dospělé populaci 2–10 %. Závažnost onemocnění je dána nejen rozsahem projevů, frekvencí exacerbací, komplikacemi, ale hlavně značným vlivem na kvalitu života. Důležitý je fakt, že ovlivněná je nejen kvalita života samotného pacienta, ale i jeho rodiny. Hlavními cíli v terapii atopické dermatitidy jsou: omezení závažných příznaků...

Solária, fotoprotekce, vitamin D - stále nekončící příběh

Sun beds, photoprotection, vitamin D - never ending story

doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 73-75

Vitamin D zasahuje do kostního metabolizmu, ale v poslední době se ukazuje i jeho vliv na prevenci rakoviny vnitřních orgánů, onemocnění kardiovaskulárního systému a také na regulaci imunitního systému. Fotosyntéza vitaminu D v pokožce účinkem ultrafialového záření B je přirozeným zdrojem, který je však kontroverzní pro možné nežádoucí účinky UV záření na kůži. Je zde diskutována problematika slunění i fotoprotekce ve vztahu k vitaminu D. Solária rozhodně nejsou vhodným místem k doplnění hladiny vitaminu D. To je možné volbou vhodné stravy nebo medikamentózně.

Diagnostika a léčba nejčastějších chorob vlasů

Diagnosis and treatment of the most common hair conditions

MUDr.Helena Michalíková

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 76-78

Článek poskytuje schematický přehled nejčastějších, typických onemocnění kštice. Celá problematika je rozdělena na choroby, kde je výpad vlasů hlavním příznakem, a choroby, kde převažují jiné projevy. U každé jednotky je uvedena základní charakteristika, důležité znaky a stručně zmíněny možnosti terapie.

Péče o kůži po opalování

Skin care after sunbathing

MUDr.Iva Obstová

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 79-80

Ochrana před slunečním zářením je poměrně často diskutována. Vždy se ale nedaří správnou fotoprotekci zajistit. Článek pojednává o vlivu ultrafialového záření na lidskou kůži a možnostech nápravy aktinického poškození kůže.

Mezioborové přehledy

Quo vadis v antimykotické léčbě gynekologických obtíží na začátku třetího tisíciletí ?

Quo Vadis in the antifungal treatment of gynecological problems at the beginning of the third millennium ?

doc.MUDr.Jiří Špaček, Ph.D., doc.RNDr.Vladimír Buchta, CSc., PharmDr.Petr Jílek, CSc., MUDr.Jan Kestřánek, MUDr.Vojtěch Matula

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 81-85

Zatímco u akutní ataky vulvovaginální kandidózy je vysoce efektivní jednorázová antimykotická léčba, u chronického vulvovaginálního diskomfortu kvasinkového původu mívá aplikace antimykotik pouze přechodný účinek. Z dlouhodobého hlediska je u chronických stavů výhodné spíše ovlivňovat kvalitu poševního prostředí a k dispozici máme celou řadu prostředků. Pochva a zevní genitál jsou silně estrogendependentní oblastí a nabízí se tak i možnost hormonální intervence.

Poruchy metabolismu kostní tkáně u některých kožních chorob

Disorders of bone metabolism in some skin diseases

prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., doc.MUDr.Pavel Živný, CSc., MUDr.Ladislava Pavlíková

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 86-88

Mezi metabolismem kostní tkáně a kožními onemocněními existuje mnoho vazeb, většinou prozatím nedostatečně definovaných. Chronická zánětlivá onemocnění obvykle vedou k poklesu kostní minerální hustoty a zvýšenému riziku fraktur; u pacientů s psoriázou však nejsou dosavadní studie jednoznačné. Za prokázané je možno považovat zvýšené riziko osteoporózy a zlomenin u mužů, trpících psoriázou. Dlouhodobé podávání glukokortikoidů je nepochybně spojeno s rizikem vzniku osteoporózy a u nemocných léčených vyššími dávkami glukokortikoidů je na toto riziko potřeba myslet a včas konsultovat osteologické pracoviště.

Sdělení z praxe

Karcinóm z Merkelových buniek - atypický priebeh

Merkel cell carcinoma, atypical manifestation

MUDr.Juraj Váňa, PhD., prof.MUDr.Katarína Adamicová, PhD., MUDr.Vladimír Bartoš, MUDr.Boris Babiš, MUDr.Rastislav Johanes

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 89-90

a Univerzitnej nemocnice v Martine 3Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Autori prezentujú kazuistiku zriedkavého kožného Merkelovho karcinómu. Atypická bola klinická manifestácia nádoru aj jeho lokalizácia.

Pro sestry

Revamil gel

Revamil gel

Šárka Dalíková, Šárka Kaletová

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 96-97

Ošetřování dekubitů je někdy velmi zdlouhavé a ne vždy vede léčba k jejich úplnému zhojení. Revamil hydrofilní gel rozšířil spektrum převazových materiálu tzv. vlhké terapie. V příspěvku prezentujeme léčbu ran přípravkem Revamil gel v našem zařízení.

Okénko estetické dermatologie

Celulitida a ženské hormony

Cellulitis and female hormones

MUC.Pavel Tichý

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 91-93

Celulitida je zažitý, byť nesprávný, název pro nezánětlivé degenerativní změny podkožního vaziva specifických partií ženského těla (zejm. stehna, hýždě, někdy též boky, břicho, event. paže). Jde o chronický proces s progresivní tendencí. Problematika celulitidy je medicínsky víceoborová. Příčiny vzniku jsou multifaktorové, vždy dochází k souběhu řady nepříznivých vlivů. V současnosti je celulitida řazena pod dg. lipohypertrofie, která však plně nevystihuje její podstatu. Asi nejvýstižněji ji definoval lymfolog prof. Földi jako „kombinované formy chronické insuficience“.

Epilace laserem

Laser hair removal

MUDr.Jorga Fialová, prof.MUDr.Jana Hercogová, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 94-95

Nadměrné, či nechtěné ochlupení těla se stává stále významnějším společenským problémem a touha po jeho odstranění stoupá. Epilace laserem patří k nejmodernějším metodám. Poprvé byla tato metoda použita v roce 1996 a dnes je velmi rozšířená. Vede k prokazatelnému úbytku ochlupení v místě ošetření. Nejvyššího efektu je dosahováno ošetřením tmavého ochlupení u lidí světlé pleti. Je to metoda prakticky nebolestivá s minimálními nežádoucími účinky při dodržení daných bezpečnostních postupů a zásad.

Ve zkratce

Fototerapie ultrafialovým světlem

UV phototherapy

MUDr.Jana Bernardová

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 98-102

Článek stručnou formou pojednává o fototerapii ultrafialovým světlem v dermatologii – zahrnuje přípravu před zahájením fototerapie, indikace a kontraindikace k této léčbě a její provedení.

Trichotillománie z pohledu dermatologa

Trichotillomania from the perspective of a dermatologist

MUDr.Michaela Havlíčková

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 103-104

Trichotillománie je impulzivní porucha, kdy si pacienti chronicky vytrhávají vlasy ze kštice nebo na jiných částech těla. Může se objevit v každém věku, ale nejčastěji se vyskytuje v dětství s maximem ve 2 věkových skupinách – u předškoláků a na začátku puberty. Úkolem dermatologa u diagnózy trichotillománie je v první řadě rychlá a správná diagnóza, diferenciálně diagnosticky je potřeba odlišit zejména areátní alopecii. Léčba pak patří do rukou psychologa a psychiatra. Řešením je pravidelná psychoterapie, nejlépe v kombinaci s antidepresivy a antipsychotiky. Velmi podstatná je empatie psychiatra či terapeuta tak, aby nemocný neztratil...

Volně prodejné léky

Fotoprotektiva

Photoprotectives

Mgr.Dana Koktavá

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 105-108

Slunce je naše nejbližší hvězda. Sluneční záření může mít ale škodlivý dopad na organizmus, obzvláště na kůži. Dermatologové na celém světě upozorňují na nezbytnost ochrany kůže před vlivem slunečního záření.

Informace

Pohodová a rodinná atmosféra zavládla III. ročníkem konference Dermatologie pro praxi v Olomouci

Mgr. Michaela Majerová

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 112

Olomouc – na 150 dermatologů z celé České republiky se 8. dubna 2011 setkalo při příležitosti III. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI v Olomouci, kde je přivítaly jak nové prostory NH Olomouc Congress hotelu, tak již tradiční praktický program. Pořadateli akce byli Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc, Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc a společnost Solen. Poděkování patří všem partnerům a mediálním partnerům akce.

Spomienka na prof. MUDr. Eugena Hegyiho, DrSc.

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 113

Odešla oblíbená lékařka a pedagožka

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 114

Abstrakta

Abstrakta - XIV. olomoucká dermatologická konference

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 109-111

Test

Autodidaktický test 2/2011

Dermatol. praxi 2011; 5(2): 114-115


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.