Dermatologie pro praxi, 2013, číslo 2

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 47

Přehledové články

Kontaktní ekzém obličeje - kontaktní alergeny

Contact facial eczema - contact allergens

doc.MUDr.Eliška Dastychová, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 50-55

K faktorům, které umožňují vývin kontaktní senzibilizace v oblasti obličeje, náleží iritace zevními vlivy (tj. faktory klimatickými včetně UV záření, mytím a čištěním kůže, vlivy profesionálními), dále přítomnost dermatózy, zejména atopického ekzému, seboroické dermatitidy a dermatóz rozaceiformních. K nejčastějším kontaktním alergenům v oblasti obličeje náleží obsahové součásti přípravků kosmetických. Uplatnit se mohou jak látky účinné, tak pomocné a také parfémy. V posledních letech se často setkáváme se senzibilizací na účinné látky barev na vlasy, zejména na ty, které náleží k paraaminosloučeninám, tj. na parafenylendiamin, 4-toluendiamin...

Difuzní řídnutí vlasů Etiopatogenetické aspekty

Diffuse hair thinning

MUDr.Renata Kučerová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 56-59

Difuzní vypadávání vlasů je častým problémem, který je zdrojem psychických potíží postižených žen i mužů. Porozumění jednotlivým typům výpadu vychází ze znalosti fyziologie vlasového cyklu. Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit telogenní efluvium od anagenního (respektive dystroficko-anagenního) a dále androgenetickou alopecii, která má typický klinický obraz.

Podpůrná léčba acne vulgaris - součást komplexní terapie

Supportive treatment of acne vulgaris - part of a comprehensive treatment

MUDr.Eliška Langerová

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 61-65

Akné je chronické zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění vůbec. Touto chorobou je postiženo v průběhu života dle odhadů až 100 % populace. Na významu nabývá zejména svým společenským dopadem. Etiopatogeneze akné je multifaktoriální. Klinický obraz se liší pacient od pacienta. Existuje mnoho klasifikačních systému, podle kterých se dále řídí léčba, která bývá většinou kombinovaná, zacílená na všechny etiologické faktory. Kromě klasické terapie místní, systémové a fyzikální je neméně důležitá i terapie podpůrná. Tato terapie nezahrnuje pouze používání kosmetických přípravků,...

Účinek naftifinu na mykózy a srovnání s dalšími antimykotiky

The effect of naftifine on mycoses and its comparison to other antimycotics

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 66-68

Lokálně působící antimykotika představují stávající standard v léčbě superficiálních kožních infekcí včele s tinea corporis, tinea cruris či tinea pedis. Naftifin je allylaminovým zástupcem využívaným v řadě zemí podobně jako azoly, oproti kterým však nabízí možnost celkově kratšího trvání léčebné kúry. V textu jsou diskutovány dosud publikované klinické studie s naftifinem ve schválených indikacích.

Mezioborové přehledy

DMS (Derma Membrane Structure) technologie a její pozitivní vliv na hydrataci kůže

DMS (Derma Membrane Structure) technology and its positive effects on skin hydration

doc.PharmDr.Mgr.David Vetchý, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 69-72

V současnosti se na stratum corneum pohlíží jako na „zeď“, přičemž „cihly“ tvoří korneocyty a „maltu“ lamelární lipidová membrána. Protože se zdá, že poruchy v bariérové funkci hrají zásadní roli v patogenezi dráždivého ekzému, atopické suché kůže a stárnoucí pleti, mělo by být primárním cílem u těchto onemocnění zlepšení funkce kožní lipidické bariéry. DMS (Derma Membrane Structure) technologie je unikátní patentovaný postup, kterým se připraví krém absolutně neutrální, napodobující lamelární strukturu kožní vrstvy stratum corneum jak obsahem lipidů, tak i lamelární strukturou, a který díky své podobnosti...

Sdělení z praxe

Mutilující forma psoriatické artritidy

Mutilating form of psoriatic spondylitis

MUDr.Marcela Brenerová, MUDr.Alena Machovcová, MBA, MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 73-76

Kazuistika popisuje případ 57letého muže s chronickou psoriázou dlouhodobě léčeného methotrexátem v kombinaci s nesteroidními antiflogistiky, u kterého došlo v relativně krátké době k vyústění choroby až do obrazu psoriatické artropatie a psoriatické spondylitidy V. stupně. Tento případ poukazuje, jak je důležité zahájit účinnou terapii včas před nezvratnou změnou kloubů. Brzké rozpoznání psoriatické artritidy dermatologem a úzká spolupráce s revmatologem mohou významně ovlivnit prognózu onemocnění a následnou kvalitu života pacienta.

Psychoterapeutický přístup u pacienta s psoriázou

Psychotherapy approach in patient with psoriasis

PhDr.Alena Javůrková, Ph.D., PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 77-78

Článek se zaměřuje na užití psychoterapeutického přístup v rámci multidisciplinární léčby psoriázy. Vychází z biopsychosociálního modelu dermatóz. Popisuje kazuistiku, která demonstruje vliv psychosociálních faktorů při vzniku, průběhu i exacerbaci onemocnění a důsledky psoriázy na kvalitu života. U pacientů, kteří maladaptivně zvládají kožní nemoc, má dermatolog následující možnosti: pacient specifikuje problém sám, nebo se podaří problémy pacienta spojené s kůží najít společně s týmem. Součástí dermatologického týmu může být klinický psycholog, který užívá psychologické vyšetření a škálu psychologických přístupů ke zlepšení kvality života,...

Ve zkratce

Diferenciální diagnostika a léčba otoků dolních končetin

Differential diagnosis and treatment of lower limb oedema

MUDr.Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 79-80

Článek se ve zkratce zaměřuje na diagnostiku a terapii otoků dolních končetin se zaměřením zvláště na otoky žilního a lymfatického původu.

Volně prodejné léky

Atopická dermatitida - volně prodejné přípravky

Atopic dermatitis - over-the-counter drugs

PharmDr.Jan Hašek

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 81-85

K léčbě atopické dermatitidy se používají lokální protizánětlivá léčiva a emoliencia. Emolientní přípravky tvoří základ léčby a jsou součástí každodenní péče o pokožku atopického pacienta. Patří sem celá řada volně prodejných léčivých přípravků a léčebné kosmetiky. Ze skupiny lokálních kortikosteroidů je pro volný prodej vyhrazen pouze hydrokortison. K dispozici jsou také přípravky obsahující ichtamol, včetně kosmeticky přijatelnější varianty bílého ichtamolu. Pokud je atopický ekzém spojen s alergií I. typu, jsou dostupná některá antihistaminika.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Stárnutí kůže

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 86-87

Informace

Zpráva ze 71. výročního mítinku Americké akademie dermatologie v Miami, 1.-5. 3. 2013

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(2): 89-90


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.