Dermatologie pro praxi, 2013, číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PhDr. Václav Mertin

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 149

Přehledové články

Konvenční systémová léčba chronické plakové psoriázy v éře biologik

Conventional treatment of chronic plaque psoriasis in the era of biological drugs

MUDr.Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 152-155

Psoriáza i přes nesporné pokroky v léčbě stále zůstává nevyléčitelným onemocněním. K celkové léčbě jsou indikováni pacienti se středně těžkou a těžkou formou plakové psoriázy nebo s jinými formami psoriázy. V konvenční systémové léčbě se používají retinoidy, cyklosporin nebo metotrexát s různým efektem a nově moderní velmi účinná léčba biologická. Článek se zaměřuje na systémovou léčbu psoriázy před nasazením léčby biologické, hodnocení efektivity léčby a vedlejší účinky léčby.

Atopický ekzém a pimecrolimus

Atopic eczema and pimecrolimus

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 156-157

Atopický ekzém je svědivé zánětlivé chronické kožní onemocnění. První projevy mohou vzniknout v kterémkoliv věku, všeobecně se u 2/3 pacientů vyskytnou do 2 let života. Etiopatogeneze AD je multifaktoriální s abnormitami lokálně kožními, neurohumorálními a imunologickými. Spotřeba kortikosteroidů je stále vysoká. Imunomodulátory jsou léky, které snižují spotřebu hormonálních přípravků. Elidel je řazen mezi lék první volby při výskytu tohoto onemocnění na citlivých místech kůže. Na základě 5leté studie Petite 2004–2010, kdy počátek studie zahrnoval kojence ve věku 3–12 měsíců, nebyl prokázán negativní vliv na vývoj imunitního systému...

Celková léčba lupénky

Systemic treatment of psoriasis

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 160-164

Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří do skupiny papuloskvamózních kožních chorob, má řadu klinických obrazů. Základem léčby lupénky je terapie lokální. Další léčebnou metodou je fototerapie, především PUVA metoda či záření spektrem 311 nm. Systémová léčba je vyhrazena pro těžké, refrakterní případy nereagující na standardní lokální léčbu či fototerapii a pro úvodně velmi závažné případy. V současnosti jsou v ČR k dispozici tři léčiva pro celkovou terapii 1. linie: acitretin, cyclosporin A a methotrexat. Celkovou léčbou 2. linie jsou biologika, u nás jsou nyní registrovány...

Povrchové kandidózy a možnosti léčby

Superficial candidiases and treatment options

doc.MUDr.Růžena Pánková, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 166-169

Kandidóza je nejčastější mykózou s řadou rozmanitých klinických obrazů různé klinické závažnosti. Povrchové kandidózy zahrnují candidosis intertriginosa, candidosis mucosae – oris, vulvae et vaginae, balanitis et balanoposthitis, candidosis paronychii et unguium, candidosis mucosae et cutis chronica. Klinický průběh je většinou chronický, rekurentní, ale mohou být i předzvěstí kandidóz se závažným, život ohrožujícím průběhem. Stanovení diagnózy by mělo být založeno na zhodnocení anamnézy, klinickém nálezu, nativní mikroskopii a kultivačním výsledku. Většina kandidových infekcí (více než 90 %) je způsobena pěti nejčastěji se vyskytujícími...

Role ceramidů v bariérové funkci kůže, jejich význam ve vývoji kožních onemocnění a jejich terapii

The role of ceramide in the skin barrier function, their importance in the development of skin diseases

prof.emer.MUDr.Jiří Záhejský, DrSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 170-174

Epidermální bariéra plní významnou biologickou ochrannou funkci omezující a regulující průnik zevně působících látek a vlivů faktorů životního prostředí (např. UV záření), regulujících hydrataci kožního povrchu. Její funkční podstata spočívá v nepřetržitém obnovování bariérových struktur od základní bazální vrstvy (tzv. biologická reparační odpověď). To vyžaduje urychlení mitotické aktivity buněk na bazální membráně s urychlenou reprodukcí nové populace keratinocytů a zvýšenou aktivitu enzymů nezbytných k syntéze ceramidů. Lamelární systémy ceramidové povahy spolu s metabolity proteinu filagrinu vytváří pevnou a nepropustnou rohovou vrstvu...

Mezioborové přehledy

Bakteriální a kvasinkové lyzáty a jejich využití v dermatologii

Bacterial and yeast lysates and the use in the clinical practice

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 175-179

Autor předkládá přehledový článek o mechanizmech účinku bakteriálních imunomodulátorů. Zaměřuje se na indikace a použití bakteriálních lyzátů v klinické praxi.

Sdělení z praxe

Závažné případy kožních ulcerací

Severe case of ulcerative skin lesions

MUDr.Jana Čechovičová, MUDr.Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 180-182

Kalcifylaxe je charakterizována ischemickými kožními ulceracemi a vysokou mortalitou. Ve většině případů vzniká jako komplikace renální insuficience. Pyoderma gangrenosum se řadí k neutrofilním dermatózám a bývá asociována se systémovými onemocněními. Autoři uvádějí dva případy těchto závažných kožních ulcerací, jejich klinický a histologický obraz, možnosti diagnostiky a terapie.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Vyšetřování kožních mykóz, onychomykóza a terapie

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2013; 7(4): 183-184


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.