Dermatologie pro praxi, 2014, číslo 2

Slovo úvodem

Opalování a vitamin D - příběh stále nekončí

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 43

Přehledové články

Léčebné využití minerálních vod v dermatologii

Therapeutic use of mineral water in dermatology

MUDr.Kateřina Macháčková;

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 46-48

Léčba přírodními léčivými zdroji (balneoterapie) je staletími prověřenou, efektivní a bezpečnou léčebnou metodou. Z historického pohledu je považována za stavební kámen klinické medicíny. Jednotlivé minerální vody jsou definovány mineralizací, chemickým složením, pH, teplotou u vývěru, izotonickou a bakteriální čistotou, které určují jejich použití u konkrétních klinických jednotek. V dermatologii využíváme zejména antiinflamatorní, dezinfekční, antiparazitární, protisvědivý, keratolytický, hydratační a vazodilatační efekt minerálních vod. Aby byl účinek lázeňské léčby přesvědčivý, je třeba dodržet nepodkročitelná minima aplikací. Při správné...

Diagnostická a léčebná doporučení u pemfigu

Diagnostic and treatment recommendations for pemphigus

doc.MUDr.Hana Jedličková, Ph.D.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 49-52

Pemphigus vulgaris patří mezi nejzávažnější autoimunitní dermatózy. Úspěch léčby závisí na precizní diagnostice a výběru imunosupresiv s minimalizací nežádoucích účinků. Aktuální doporučení terapie vycházejí z připravených Evropských doporučení Evropského dermatologického fóra (EDF).

Infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster a jejich léčba

Infections caused by herpetic viruses Herpes simplex and Varicella zoster and their treatment

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 53-56

Článek je zaměřen na infekce vyvolané herpetickými viry herpes simplex a varicella zoster, které mohou vyvolat infekční onemocnění již v kojeneckém věku, ale mohou být příčinou zdravotních potíží až do věku seniorského. Zatímco primoinfekce vyvolané virem herpes simplex typ 1 probíhají v naprosté většině inaparentně, u herpes simplex virus typ 2 jsou bezpříznakové průběhy méně časté a u primoinfekce vyvolané virem varicella zoster jde naopak téměř vždy o průběh spojený s klinickými projevy tj. onemocněním planými neštovicemi. Typickou vlastností herpetických virů po primoinfekci je jejich další celoživotní setrvání v organizmu. Tato přítomnost...

Změny vlasů v procesu stárnutí

Changes of hair in the course of ageing

MUDr.Eva Dogoši

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 57-59

V průběhu stárnutí dochází k charakteristickým změnám barvy i hustoty vlasů. Vzhledem k estetickému významu kštice mohou tyto (často fyziologické) změny zásadně ovlivňovat psychickou pohodu svého nositele. Cílem článku je popsat základní procesy – šedivění a řídnutí vlasů a jejich terapii.

Mezioborové přehledy

Atopický ekzém z pohledu alergologa

Atopic eczema from the perspective of an allergist

MUDr.Martin Fuchs

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 60-65

Alergolog by měl být nedílnou součástí komplexní péče o atopický ekzém. Měl by se přednostně podílet na odhalování potenciálních i pravých spouštěčů. Diagnostických postupů má k dispozici poměrně dost, obtížná ale bývá interpretace jejich výsledků. K úspěšnosti léčby často nezbytně patří terapeutický pokus, ať již jde o eliminační diety, o nejrůznější imunointervence či dokonce o nasazení specifické imunoterapie etiologicky relevantním aeroalergenem.

Anafylaktická reakce

Anaphylactic reaction

MUDr.Jaroslava Braunová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 66-67

Fakultní nemocnice Olomouc V článku jsou zmíněny definice termínu alergie a anafylaxe. Je uveden souhrn nejčastějších příčin těchto reakcí. Velký důraz je kladen na léčbu anafylaktické reakce a možná rizika s ní spojená.

Vaginální kandidóza - současné možnosti diagnostiky a léčby

Vaginal candidiasis - current possibilities of diagnosis and treatment

doc.MUDr.Peter Koliba, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 68-70

Přehledový článek o problematice vaginální kandidózy (VK) u žen. Problémy s výtokem způsobené kvasinkovým zánětem pochvy u žen patří k nejčastějším důvodům návštěvy gynekologické ambulance. VK se projevuje typickými klinickými příznaky (svědění genitálu, tvarohovitý či vodnatý výtok, lokální zarudnutí, otok a ragády). Některé faktory významně zvyšují riziko kandidózy, např. stres, únava, těhotenství, cukrovka, obezita, antibiotická a kortikosteroidní léčba, ale někdy také užívání hormonální kontracepce. Onemocnění VK bývá často rekurentní. Autor uvádí popis onemocnění, rizikové faktory, příznaky a přehled současných terapeutických možností...

Sdělení z praxe

Axillary web syndrom

Axillary web syndrome

MUDr.Martina Lazecká, MUDr.Eva Jašková

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 71-73

Dermatovenerologické oddělení, Slezská nemocnice Opava Axillary web syndrom (AWS) je relativně časté onemocnění lymfatické cévy, kterému většinou předchází chirurgický zákrok v axile. Článek poskytuje popis klinického obrazu, možnosti diagnostiky a terapie. Uvádíme případ pacientky s AWS nejasné příčiny.

Okénko estetické dermatologie

Onychomykóza liečená laserom

Treating onychomycosis with laser

MUDr.Alexandra Novotná, MUDr.Terézia Kuklicová

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 74-75

Liečba onychomykózy laserom je najnovšou alternatívou voči medikamentóznej terapii, ktorá je finančne náročná a kladie aj nároky na organizmus liečeného pacienta. V článku popisujeme štandardy liečby a prvé výsledky liečby pacientov ošetrených na našej klinike.

Paragrafy v ordinaci

Neoprávněné prolamování povinné mlčenlivosti - problém současného českého zdravotnictví

The illegal break of the obligatory secrecy - the present problem of Czech health service

Mgr.Markéta Zajíčková

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 79-80

Následující článek ve stručnosti připomíná historii lékařského tajemství a povinné mlčenlivosti zdravotníků v České republice. Popisuje reálnou situaci, při níž často dochází k nezákonnému prolomení této povinnosti, názory právníků a návrh možného řešení.

Orbis Pictus Medicus

Kontaktní ekzém vyvolaný přípravkem obsahujícím skořicový olej

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 77-78

Informace

Zpráva ze 72. mítinku Americké akademie dermatologie (AAD) v Denveru ve dnech 21.-25. 3. 2014

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(2): 81-82

 


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.