Dermatologie pro praxi, 2014, číslo 4

Slovo úvodem

Pohled z druhé strany

Ing. Josef Pohůnek

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 131

Přehledové články

Přehled nejčastějších obličejových dermatóz II. část

Review of the most common facial dermatosis - part II

doc.MUDr.Jarmila Rulcová, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 133-136

V navazujícím pokračování druhé části článku je věnována pozornost klinickému obrazu, etiologii, diagnostice a diferenciální diagnóze acne vulgaris, periorální dermatitidě a seboroické dermatitidě. Současně jsou uvedeny osvědčené terapeutické postupy jak lokálními, tak celkově podávanými léky.

Návrat k dehtovým externům

Comeback of topical tars

doc.MUDr.Dagmar Ditrichová, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 138-139

Dehty jsou používány desítky let v léčbě různých kožních chorob. V článku je uveden aktuální pohled na toto staronové externum. Výsledky dlouhodobých studií zvláště v léčbě psoriázy a atopického ekzému potvrzují, že dehet představuje i v současnosti velmi účinné a bezpečné externum. Karcinogenní efekty farmaceutického kamenouhelného dehtu nebyly v epidemiologických studiích potvrzeny.

Lokální léčba akné

Topical treatment of acne vulgaris

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 140-143

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence u adolescentů se pohybuje mezi 50–95 %. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje a trupu. K ústupu akné dochází většinou do 25 let věku, ale u malého procenta případů přetrvává až do dospělosti. Dobře zvolená a pravidelná místní léčba vede ve většině případů k potlačení projevů onemocnění.

Fototerapie v dermatologii

Phototherapy in dermatology

doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 144-147

Dermatologická fototerapie využívá nejvíce ultrafialové, ale také viditelné a infračervené záření. Lampy a zářivky jsou osazovány do celkových i lokálních zářičů. Nověji jsou využity i lasery. V práci jsou vyjmenovány jednotlivé typy světloléčby, popř. kombinace s jinou léčbou a jejich indikace. Zmíněny jsou i nežádoucí účinky fototerapie – akutní (popálení) a chronické (aktinické stárnutí kůže, fotokarcinogeneze).

Nehtová psoriáza

Nail psoriasis

MUDr.Gabriela Janoušková

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 149-150

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje přibližně 2–3 % populace. Až u 50 % psoriatiků se souběžně s kožními projevy vyskytují i změny na nehtech, u pacientů s psoritickou artritidou (PsA) jsou nehty postiženy až v 80 %. Ačkoli psoriáza na nehtech významně ovlivňuje kvalitu života pacientů, bývá lékaři často přehlížena.

Herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence

Herpes zoster, complications and postherpetic neuralgia, prevention

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 152-154

L DermaMedEst s. r. o., Praha Herpes zoster – pásový opar je sekundární infekce virem varicella zoster. Primoinfekce je typická pro dětský věk a způsobuje plané neštovice. Ty postihují nejčastěji děti ve věku 3–6 let. Po dobu primární infekce virus putuje podél senzorického nervu z kůže do příslušného ganglia, kde zůstává v latentní fázi. Herpes zoster vzniká jako následek reaktivace latentních virů. Jedná se o zánětlivé onemocnění zadních rohů míšních nebo mozkových nervů s postižením kůže. Nejčastější komplikací jsou postherpetické neuralgie, které jsou často rezistentní k terapii. Nejlepší prevencí těchto komplikací je včasná...

Sdělení z praxe

Verukózní karcinom penisu

Penile verrucous carcinoma

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D., MUDr.Martin Drábek, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc., MUDr.Michal Kheck, MUDr.Klára Dvořáková, MUDr.Lubomír Slavíček, MUDr.Ivana Vybíralová

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 154-156

V článku je uvedena kazuistika 32letého muže, který byl vyšetřen pro útvar na glandu penisu. Útvar trval pouze jeden měsíc, dle údajů pacienta bez předchozí patologie na daném místě. Byly vyloučeny všechny běžné sexuálně přenosné choroby. Stěr z ložiska na HPV byl negativní. Dle histologického vyšetření se jednalo o verukózní karcinom. Byla provedena totální excize útvaru, bioptické vyšetření útvaru potvrdilo diagnózu. Computerovou tomografií malé pánve byla vyloučena tumorózní infiltrace tříselných lymfatických uzlin. Po třech měsících došlo k recidivě nádoru a bylo nutno provést ablaci glandu penisu. Pacient je nadále pravidelně sledován,...

Okénko estetické dermatologie

Ovocné kyseliny a jejich účinky na pleť

Fruit acids and their effects on skin

MUDr.Renata Pásková

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 157-160

Ovocné kyseliny tvoří širokou skupinu organických kyselin. Kyselina glykolová je považována za základního přestavitele této jednotky, bohaté na četné zástupce (tabulka 1). Pro jejich správné použití je důležitá znalost nejen jejich obecného účinku na epidermis a dermis (tabulka 2), ale také jejich specifické vlastnosti. V koncetraci 20–70 % jsou AHA samostatně nebo v kombinacích s BHA a kyselinou fytovou využity při chemickém peelingu. Pro peeling velmi povrchový, povrchový nebo středně hluboký je nutné dodržet ustálená pravidla výběru vhodného peelingu, přípravy před peelingem a následného samotného provedení peelingu. Nižší koncentrace...

Ve zkratce

Cheilitidy - klasifikace, klinické projevy a léčba

Cheilitis - c lassification, clinical manifestations and treatment

MUDr.Michaela Syrovátková, MUDr.Jakub Syrovátka

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 161-162

Patologie v oblasti rtů jsou relativně častá onemocnění způsobující pacientům značný diskomfort, bolestivost a často jsou i kosmetickým problémem. V přehledu je stručně shrnuta problematika cheilitid neboli zánětů kožní i slizniční části rtů. Je třeba zdůraznit, že léze na rtech a v dutině ústní mohou být jen jedním z projevů mnohem závažnějších onemocnění, proto je k diagnostice i terapii často nutná mezioborová spolupráce.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Kožní projevy nemocí jater, gastrointestinálních a ledvin

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 163-164

Informace

Zpráva z 15. světového kongresu o rakovinách kůže (Edinburgh, 2.-6. 9. 2014)

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatol. praxi 2014; 8(4): 165-166


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.