Dermatologie pro praxi, 2015, číslo 2

Slovo úvodem

Komunikace s handicapovanými

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Dermatol. praxi 2015; 9(2):

Přehledové články

Současné možnosti léčby chronické žilní nedostatečnosti

Current options in the treatment of chronic venous insufficiency

MUDr.Ivo Hofírek

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 54-57

Článek předkládá současné názory na chronickou žilní nedostatečnost (CVI). Zabývá se názory na diagnostiku onemocnění. Posuzuje standardní a intervenční terapii. Pro terapii CVI jsou důležité duplexní sonografie, kompresní terapie a ligace perforátorů a stripping velké safény.

Jaký a jak silný UV filtr na cestách?

What sunscreen and how strong should be applied when travelling?

MUDr.Radek Litvik

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 58-62

Fotoprotekce lidské kůže prostřednictvím sunscreenů je tradičně soustředěna na ochranu kůže před akutním (např. spálení sluncem) a chronickým (např. kožní nádory a fotoageing) poškozením kůže v souvislosti s expozicí ultrafialovému záření (UVB a UVA). Sunscreeny poskytují účinnou ochranu kůže v celém spektru ultrafialového záření.

Vliv LPG-endermoterapie na kožní změny vzniklé během dlouhodobé léčby glatiramer acetátem

Effect of LPG-endermotherapy on skin changes resulting from long-term treatment with glatiramer acetate

MUDr.Jana Földesová, MUDr.Vladimír Drvota, MUDr.Eva Meluzínová

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 63-66

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém (CNS). Včasné zahájení terapie může celý proces zpomalit. V článku se zabýváme lokálními nežádoucími účinky v místě vpichu při použití glatiramer acetátu (GA) – Copaxone ® a především ovlivněním lokální reakce prostřednictvím techniky LPG-endermoterapie. Jedná se unikátní technologii, která vznikla na základě osobních zkušeností zakladatele a tvůrce pana Louise Paula Guitaye (LPG). Endermoterapie je mechanická stimulace citlivé tkáně speciální lift hlavicí, při které dochází k aktivaci fibroblastů, stimulaci lymfatického i krevního...

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu a nové indikace pro dermatologii

Adalimumab - long-term safety and new indications in dermatology

MUDr.Veronika Slonková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Vašků, CSc.

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 67-68

Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, u kterých došlo k selhání odpovědi na jinou systémovou léčbu včetně cyklosporinu, methotrexátu nebo PUVA, nebo pokud je u nich tato terapie kontraindikována nebo ji netolerují. Nově je indikace rozšířena i pro léčbu středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy rukou a/nebo nohou, a to na základě studie REACH. V této studii bylo prokázáno, že léčba adalimumabem vede ke snížení bolesti, zlepšuje psoriatické postižení nehtů a výrazně...

Zdravotní aspekty antiperspirantů

Health aspects of antiperspirants

MUDr.Renata Kučerová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 70-72

Antiperspiranty jako běžná součást podpažní hygieny významně redukují vylučování potu apokrinními žlázami, a tím ovlivňují tělesný pach. Pocení má u člověka význam zejména pro termoregulaci. Historie používání podpažní hygieny sahá do dávné minulosti, avšak rozvoj skutečných antiperspirantů, jejichž hlavní účinnou složkou jsou sloučeniny aluminia nebo zirkonia, odstartoval počátkem 20. století. Kromě pozitivního efektu, kterým je snížení nežádoucího pocení a s ním spojeného rizika tělesného zápachu, mohou antiperspiranty ovlivňovat lidské zdraví i negativně. Nepřímým negativním efektem je působení freonů, obsažených v antiperspirantech, na...

Sdělení z praxe

Dermatitis seborrhoica

Seborrheic dermatitis

MUDr.Martina Grycová

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 77-78

Seboroická dermatitida je chronická zánětlivá, často recidivující dermatóza, která sice patří mezi běžná a nezávažná onemocnění, ale svými projevy a lokalizací má nepříznivý společensko-sociální dopad. Článek popisuje případ pacientky s výraznou akcentací tohoto onemocnění v souvislosti s psychickou zátěží.

Ve zkratce

Keloidní jizvy

Keloid scars

MUDr.Jaroslav Urbánek

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 84-85

Keloidní jizvy jsou důsledkem odchylky od normálního hojení ran. Představují kosmetický a v některých případech i medicínský problém s často významnými psychosociálními dopady. Článek stručně shrnuje základní informace o keloidních jizvách a současných možnostech jejich léčby.

Volně prodejné léky

Péče o podrážděnou kůži v létě - volně dostupné prostředky

Care of irritated skin in the summer: over-the-counter products

MUDr.Kateřina Fajkošová

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 79-82

Dermatitis contacta iritativa je pojem zahrnující zánětlivé projevy, vznikající působením toxické noxy na kůži. Během života potká každého. Při akutním průběhu se často dá zvládnout volně dostupnými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Zejména při chronickém průběhu může docházet k senzibilizaci na mnohé látky a původně iritační dermatitida se pak mění v alergickou. Onemocnění může být komplikované bakteriální či virovou infekcí. Pak je už vhodné, aby péči vedl dermatolog.

Farmakologický profil

Naftifin v léčbě kožních mykóz

Naftitine in the management of dermatomycoses

doc.MUDr.Ivana Kuklová, CSc.

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 73-76

Naftifin je lokální fungicidní allylaminové antimykotikum, které vykazuje účinnost a bezpečnost v léčbě povrchových dermatomykóz. In vitro a in vivo studie biologické dostupnosti prokázaly, že naftifin proniká do stratum corneum v koncentraci, která je dostatečná pro inhibici růstu dermatofytů. Při léčbě naftifinem je dokumentován rychlý nástup účinku a jsou zaznamenány příznivé údaje o trvalém vymizení infekce.

Abstrakta

XVIII. olomoucká dermatologická konference, 20. března 2015 - abstrakta

Dermatol. praxi 2015; 9(2): 86-90


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.