Dermatologie pro praxi, 2015, číslo 4

Slovo úvodem

Pozitivní emoce a zdraví

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Dermatol. praxi 2015; 9(4):

Přehledové články

Možnosti terapie těžkých forem psoriázy

Severe psoriasis - possibility of therapy

MUDr.Lubomír Drlík

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 152-156

Psoriáza je závažné chronické kožní onemocnění, které významným způsobem negativně ovlivňuje kvalitu života a přináší socioekonomickou zátěž. Psoriáza je sdružena s metabolickými onemocněními, zkracuje průměrný věk dožití pacientů. Včasná a adekvátní léčba může ovlivnit aktuální stav i budoucí osud nemocných. Středně těžká a těžká psoriáza vyžaduje nejen lokální, ale vždy i systémovou léčbu – fototerapii, tradiční celkově podávané léky (methotrexat, retinoidy, cyklosporin) nebo biologickou léčbu.

Léčba příznaků a projevů chronické žilní insuficience dolních končetin

Therapy of chronic venous disease´s symptoms and signs

MUDr.Zuzana Navrátilová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 157-161

Chronická žilní choroba (chronic venous disease – CVD) patří mezi velmi rozšířená onemocnění. Podle výsledků epidemiologické studie Czech Vein Program postihují příznaky CVD až 63 % populace starší 40 let (1). CVD se může projevit v podobě nekomplikovaných mikrovarixů, retikulárních či kmenových varixů. V mnoha případech bývá provázena celou škálou subjektivních potíží. Postupně může progredovat do chronické žilní insuficience (chronic venous insufficiency – CVI), která se manifestuje specifickými kožními symptomy. Pochopení patofyziologických změn v oblasti mikrocirkulace a podkoží usnadňuje vytvoření správného léčebného postupu...

Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga

Epidermolysis bullosa from the perspective of a plastic surgeon

MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., MUDr.Olga Košková, MUDr.Martin Fiala, MUDr.Jana Bartošková

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 162-164

Epidermolysis bullosa (EB) patří do skupiny vzácných geneticky podmíněných onemocnění. Vyznačuje se vznikem puchýřů na kůži a sliznicích vyvolaných minimálním tlakem nebo i spontánně. Nejtěžší formou je generalizovaná recesivní forma epidermolysis bullosa dystrophica (RDEB), při níž u pacientů již v dětství vznikají na rukou i nohou pseudosyndaktylie a flekční kontraktury, u adolescentů a dospělých se objevují v místech dlouhodobě se nehojících ran spinocelulární karcinomy. V článku je popsána léčba EB pacientů plastickým chirurgem založená na třicetiletých zkušenostech hlavní autorky článku.

Pásový opar a současný pohled na jeho léčbu

Shingles and the contemporary perspective on its treatment

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 165-166

Pásový opar je poměrně běžné onemocnění, které se vyskytuje především u osob, jejichž imunita je sekundárně oslabena. Bývají to spíše osoby ve vyšším věku, ale pásový opar se může vyskytnout i u mladých lidí včetně dětí. Onemocnění pásovým oparem je výrazem reaktivace viru varicelly a zosteru, který po primoinfekci přetrvává v senzitivních gangliích lidského těla. Důvodem jeho reaktivace je velmi často oslabení organizmu. Při výsevu pásového oparu dochází k potížím jak v místě výsevu, tak i k celkovým příznakům. Postherpetická neuralgie je bolestivý syndrom (neuropatická bolest), který po prodělaném onemocnění postiženého sužuje řadu týdnů...

Kontaktní alergie v dětství a v dospívání

Contact allergy in children and teenagers

MUDr.Helena Michalíková

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 167-169

Alergická kontaktní dermatitida (ACD) je zánětlivé kožní onemocnění (opožděný typ hypersenzitivní reakce, zprostředkovaný hapten- -specifickými T buňkami). Látky, které jsou příčinou ACD, se označují jako hapteny. Hapteny aktivují nespecifickou i specifickou imunitu a tím vzniká kožní zánět. V poslední době v dětské populaci narůstá výskyt ACD. Kožními projevy ACD jsou svědivá ekzematózní ložiska v místech kontaktu s alergenem. Nejdůležitější pro správnou diagnózu jsou epikutánní testy. Testované látky mohou mít u dětí i dospělých stejnou koncentraci. Nejčastějšími uváděnými alergeny v dětském věku jsou nikl a další kovy, lokální léčiva, parfemace,...

Plenková dermatitida v pediatrii a geriatrii

Diaper dermatitis in pediatrics and geriatrics

MUDr.et MUDr.Pavel Konrád

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 170-173

Plenková dermatitida patří mezi časné onemocnění dětského věku a vlivem stárnutí populace se stále více objevuje i v gerontologii. Článek popisuje klinické obrazy plenkové dermatitidy, její diferenciální diagnostiku a moderní terapeutické postupy.

Basiscreme DAC v dermatologické receptuře

Basiscreme DAC in dermatological formulation

PharmDr.Jan Hašek

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 174-177

Basiscreme DAC je zcela nové vehikulum, které je určeno k magistraliter přípravě v lékárnách. Jeho předností je kompatibilita s celou řadou léčivých látek, vhodný je zejména pro zapracování lokálních kortikosteroidů nebo antiinfektiv. Od ostatních běžně používaných hydrokrémových základů se liší ambifilní povahou a použitým konzervantem.

Sdělení z praxe

Wellsův syndrom

Well’s syndrom

MUDr.Eva Rohanová

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 178-179

Wellsův syndrom, známý také jako eozinofilní celulitida, je vzácné kožní onemocnění tvořené souborem nespecifických klinických příznaků zahrnujících zejména celulitidu, urtikárii a hmyzí štípnutí (2). Článek popisuje případ 59letého muže, u něhož byl Wellsův syndrom histologicky verifikován.

Lichen ruber verrucosus

Verrucous lichen planus

MUDr.Kateřina Hrbáčová, MUDr.Eva Jašková, doc.MUDr.Lumír Pock, CSc.

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 180-181

Lichen ruber verrucosus/hypertrophicus reprezentuje relativně vzácnou klinickou variantu, která se projevuje výsevem diseminovaných mnohočetných tuhých nodulů velikosti hrachu či fazole nebo hyperkeratotických ložisek purpurově šedé barvy až velikosti dlaně s maximem projevů na extenzorových stranách končetin a nad interfalangeálními klouby. Autoři popisují kazuistiku pacienta s histologicky verifikovaným lichen planus verrucosus s dobrou odpovědí na systémovou terapii retinoidy.

Volně prodejné léky

Volně prodejné přípravky na léčbu akné vulgaris

Over-the-counter products in treatment of acne vulgaris

Mgr.Markéta Obrovská

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 182-184

Akné je chronické neinfekční zánětlivé onemocnění. S lehčími projevy akné pacienti často vyhledávají, jako jednu z prvních voleb, personál lékárny. Text proto shrnuje volně prodejné registrované přípravky, jejich použití i nežádoucí účinky. Uvádí také možnost doplňkové léčby.

Jak pečovat o podrážděnou a citlivou pokožku v zimě?

How to care of irritated and sensitive skin in winter?

MUDr.Stanislava Hasalová

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 185-186

Kůže jako největší orgán lidského těla tvoří přirozenou bariéru od nepříznivých vlivů okolí. Tato ochranná funkce je zvláště významná v zimním období, kdy je organizmus vystaven vlivu nízkých teplot, větru a slunečního záření. Citlivá a podrážděná pokožka tedy vyžaduje v zimním období speciální péči.

Farmaceutická péče o pacienty s vypadáváním vlasů

Farmaceutical care for patients with hair loss

Mgr.Jana Martinásková

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 188-190

Lékárny jsou velmi často prvním zdravotnickým zařízením, kde si pacienti postěžují na zvýšené vypadávání vlasů. Zde by mělo být pacientovi poskytnuto kvalifikované poradenství ohledně volně prodejných přípravků pro lokální i celkovou doplňkovou terapii. Lékárník nebo asistent by měl zvládnout rozlišit, zda pacientovy potíže je možné zvládnout samoléčbou či pacienta odeslat k lékaři. Článek stručně popisuje typy alopecií a jejich možné příčiny. Podrobněji se zabývá volně prodejnými přípravky pro léčbu vypadávání vlasů, jejich správným použitím a působením. Uveden je praktický souhrn volně dostupných přípravků pro léčbu vypadávání vlasů.

Jak správně pečovat o jizvy a strie

Proper care of scars and striae

MUDr.Alena Stumpfová

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 191-194

Hojení rány je proces vedoucí k tvorbě jizvy, která se od nepoškozené kůže odlišuje jak morfologicky, tak i funkčně. V závislosti na genetické dispozici, věku, pigmentaci kůže, lokalizaci a vlastnostech rány může být výsledná jizva hladká, asymptomatická, téměř nerozeznatelná, ale také problematická, charakterizovaná jizvou hypertrofickou nebo keloidní. Oproti tomu strie (pajizévky) vznikají úbytkem elastinových a kolagenních vláken v dermis vlivem hormonálních a vnitřních fyzikálních faktorů. Obě poruchy pojivové tkáně bývají příčinou nežádoucích kosmetických změn, jizvy mohou navíc působit i symptomatické potíže. V léčbě je rozhodující včasný...

Informace

Seznam specializovaných dermatologických center pro léčbu chronické spontánní kopřivky

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatol. praxi 2015; 9(4): 195


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.