Dermatologie pro praxi, 2016, číslo 3

Slovo úvodem

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Dermatol. praxi 2016; 10(3):

Přehledové články

Současné možnosti léčby atopického ekzému

Current possibilities of treatment of atopic eczema

MUDr.Štěpánka Čapková

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 106-110

Atopický ekzém (AE) je chronické, zánětlivé kožní onemocnění. I přes intenzivní výzkum příčiny AE zůstávají nejasné a ve své podstatě jsou zřejmě multifaktoriální. Mezi různými možnostmi léčby pomáhá kožní hydratace, která zlepšuje bariérovou funkci, ulevuje od svědění a snižuje spotřebu lokálních kortikosteroidů. Proto by se měla stát základní léčbou. Ke komplexnímu přístupu patří i znalost a eliminace zhoršujících faktorů. Standardní dermatologická péče je potřebná, když základní léčba nezlepšuje uspokojivě příznaky AE. V poslední době se věnuje větší pozornost proaktivní léčbě pomocí pravidelné intermitentní aplikace lokálních kortikosteroidů...

Současné přístupy k léčbě papulopustulózní akné

Current attitude to treatment of papulopustular acne

MUDr.Alena Hrouzková

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 112-116

Článek se věnuje papulopustulózní akné, především pak možnostem místní i systémové terapie, okrajově i etiopatogenezi, klinickému obrazu a doplňkové léčbě.

Adherencia, informovanosť a kvalita života

Adherence, knowledgeability and quality of life of patients with Acne vulgaris

II.časť neintervenčnej klinickej štúdie o účinnosti monoterapie adapalénom

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 118-121

pacientov s acne vulgaris PharmDr. Milica Molitorisová1, doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.2 1Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava 2Dermatovenerologické odd. FN Brno a I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU Brno V predkladanej práci, ktorá je nadväzujúcou druhou časťou k výsledkom neintervenčnej klinickej štúdie o účinnosti monoterapie adapalénom u pacientov s acne vulgaris, sa skúmala adherencia a vplyv ďalších činiteľov na topickú liečbu. Adherencia k liečbe sa určovala podľa modifikovanej Moriskyho škály (MMAS-4) a stanovovaním spotreby lieku v priebehu dvoch mesiacov...

Svrab u dětí

Scabies for paediatrician

MUDr.Jana Zímová, Mgr.et Mgr.Pavlína Zímová

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 214-219

Svrab je epidemická ektoparazitóza vyvolaná zákožkou svrabovou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K přenosu infekce dochází buď přímo, nebo nepřímo. Inkubační doba je 2–3 týdny. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus. V dětském věku se toto onemocnění vyskytuje velmi často. Diagnostika choroby je založená na pozitivní anamnéze nočního pruritu, klinickém obraze a průkazu zákožky v kůži nemocného. Metodou první volby v terapii choroby u dětí je permethrin a síra. Svrab podléhá povinnému epidemiologickému hlášení. V článku popisujeme etiologii, patogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii choroby včetně současné...

Sdělení z praxe

Granulomatózní růžovka

Granulomatous rosacea

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D., doc.MUDr.Lumír Poch, CSc.

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 136-140

Granulomatózní růžovka je poměrně vzácná varianta rozacey. Klinicky je charakterizována četnými hnědočervenými papulkami nebo malými uzlíky na difuzně zarudlé, ztenčené kůži. Lokalizována je většinou na obličeji. Histopatologickým ekvivalentem lézí jsou epiteloidní granulomy nekasefikujícího typu, obrovské buňky jsou spíše vzácné. Je předpokládána multifaktoriální etiologie. Onemocnění vyžaduje speciální léčbu, ve většině případů je nutná terapie perorálními antibiotiky nebo perorálním izotretinoinem. Je prezentován případ granulomatózní růžovky u 44leté ženy, která trpěla červenavými papulkami na čele a levé tváři. Byla zvolena léčba perorálním...

Kožní endometrióza

Cutaneous endometriosis

MUDr.Lukáš Meričko, MUDr.Tomáš Tichý

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 141-143

Endometrióza patří mezi benigní onemocnění vyskytující se běžně u žen v reprodukčním věku a je definována přítomností endometriální tkáně (žláz a/nebo stromatu) implantované v jakékoliv lokalizaci mimo dutinu děložní. Hlavními symptomy jsou chronická bolest podbřišku během menstruace a neplodnost. Léčba zahrnuje chirurgický výkon a medikamentózní, převážně hormonální terapii. Článek popisuje případ 41leté pacientky s raritní kožní lokalizací endometriózy v oblasti pupku, která se vyskytuje v méně než 1 % všech případů endometriózy, v náhodné koincidenci s maligním melanomem.

Okénko estetické dermatologie

Možnosti ošetření pigmentových lézí laserem

Summary

MUDr.Jitka Chaloupecká

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 144-147

V článku je shrnut vznik pigmentových skvrn, jejich rozdělení a řešení laserem. Při laseroterapii pigmentových změn je důležitá správná diagnóza, kterou je možné si při diagnostických rozpacích ověřit pomocí biopsie s následnou histopatologickou verifikací. K terapii pigmentových lézí jsou nejvíce využívány Q-S (switched) lasery, které pracují na principu selektivní fototermolýzy a vyvolávají fotodisrupci melaninu či pigmentu.

Možnosti korekce stárnutí pleti

Options of correcting skin aging

MUDr.Martina Neradová

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 148-151

Anti aging a estetická medicína je v současnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících lékařských oborů. Neustále se objevují nové možnosti ošetření s důrazem na prevenci, miniinvazivitu a kombinované techniky. Je to dáno novými znalostmi v oblasti výzkumu stárnutí pleti a anatomie zejména obličejových struktur, dramatickým rozvojem v oblasti přístrojové lékařské techniky a zdravotnických prostředků. Tento článek představuje současné možnosti ovlivnění stárnutí pleti včetně zákroků preventivních.

Volně prodejné léky

Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku

Over-the-counter products for sensitive skin

MUDr.Radana Dwayebová, Mgr.Stefan Gajdoš

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 132-135

2Lékárna U Anděla strážce, Ostrava-Moravská Ostrava Citlivá pokožka je obecný pojem, který je používán k popisu kůže se sníženou tolerancí k používání kosmetiky a výrobků pro osobní hygienickou péči. Článek popisuje v první části projevy, příčiny vzniku a způsoby terapie citlivé pokožky. Vzhledem k tomu, že pacienti často vyhledávají jako jednu z prvních voleb při řešení těchto potíží personál lékárny, shrnuje text ve druhé části článku vybrané volně prodejné dermatokosmetické přípravky určené pro citlivou pokožku, se kterými máme pozitivní zkušenosti.

Doškolování mladých lékařů / studijní materiál v kostce

Sézaryho syndrom a primární CD 30+ lymfoproliferativní onemocnění

Sézary syndrome and primary cutaneous CD30+ lymphoproliferative disorders

MUDr.Eliška Langerová

Dermatol. praxi 2016; 10(3): 152-154

Sézaryho syndrom (SS) je vzácná, ale agresivní forma T-buněčného lymfomu, charakterizovaná erytrodermií, generalizovanou lymfadenopatií a přítomností Sézaryho buněk v periferní krvi (více než 1 000/mm3). Péče o pacienty s SS je vždy multioborová, zejména ve spolupráci s hematoonkology. Oproti SS jsou primárně kožní CD30+ lymfoproliferativní onemocnění poměrně indoletní a jsou druhým nejčastějším typem primárně kožních T-buněčných lymfomů (CTCL). Patří mezi ně primárně kožní anaplastický velkobuněčný CD30+ T-lymfom (C- ACLC) a lymfomatoidní papulóza (LyP) a její jednotlivé podtypy. Ovšem i pacienti s těmito poměrně benigními diagnózami by...


Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.