reklama

Připravujeme do Dermatologie pro praxi 2/2018

Diagnostika a terapie erytrodermie

Kritéria léčby onychomykóz

Udržovací léčba pokožky s atopickou dermatitidou

Nové možnosti zlepšení kvality pleti

Apremilast v léčbě psoriázy

Léčba nehojících se ran u novorozencůPOZVÁNKA: X. KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI; Olomouc; 26. 4. 2018

Jubilejní X. ročník konference Dermatologie pro praxi se uskuteční 26. dubna 2018 v olomouckém Clarion Congress Hotelu. Opět pro vás připravujeme pestrý program složený z aktuálních témat z oboru dermatologie. Přednášky jsou cíleny především na sféru ambulantních dermatologů (blok Novinky v estetické dermatologii připravujeme ve spolupráci se SAD). Konference se koná pod záštitou Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc, jejíž přednosta MUDr. Martin Tichý, Ph.D., je prezidentem této vzdělávací akce. Věříme, že i další ročník konference bude dermatology hojně navštíven a hodnocen jako úspěšný a přínosný pro praxi.
Z posledního čísla

Vybrané články

Dermatologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.